Op 5 juni ondertekenden wethouder Andrée van Es en stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar het convenant sportparticipatieplekken. Hierdoor kunnen werkzoekenden, met behoud van uitkering, een halfjaar lang werkervaring opdoen bij een sportvereniging in stadsdeel Zuid. Het stadsdeel wil op deze manier jaarlijks ruim 30 mensen aan een werkervaringsplek helpen.

Betrokken portefeuillehouder Paul Slettenhaar: “Om mensen zonder baan arbeidsfit te houden, kunnen ze nu aan de slag bij sportorganisaties in stadsdeel Zuid. Dit vergroot de kans op het vinden van een betaalde baan. Bovendien ontziet het sportverenigingen, die vaak draaien op vrijwilligers.”

Werkzoekende Chris heeft meegeholpen met het voorbereidende werk van Copa Amsterdam in het Olympisch Stadion. “Ik heb hekken neergezet en rijplaten geplaatst. Iets heel anders dan ik gewend ben. Leuk om dit op een bijzondere locatie te kunnen doen.”

Andrée van Es, wethouder Werk en Inkomen: “Het Olympisch Stadion is een positieve plek om werkervaring op te doen omdat sport positief is. En andere sportlocaties volgen. De Amsterdam ArenA bijvoorbeeld, waar we nu al mooie dingen doen met de Ajax-campus. Ik vind het mooi dat stadsdeel Zuid, met zoveel mooie sportaccommodaties, voorop loopt met het ondertekenen van dit convenant en ik hoop dat de andere stadsdelen snel zullen volgen.”