Wilt u mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne werk bieden? Op grond van de Richtlijn Tijdelijke bescherming hebben Oekraïense vluchtelingen toegang tot de arbeidsmarkt en hoeft u voor hen geen werkvergunning aan te vragen. Wel moet u deze nieuwe medewerkers tijdig aanmelden bij UWV. Onze adviseurs helpen u graag op weg.

Wilt u werk bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne?

Ja, ik wil een adviesgesprek

Voorwaarden vrijstelling werkvergunning

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen onder deze voorwaarden:

  • De werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Deze richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben daardoor het recht om te werken in Nederland.
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met u.

Document IND

Vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit krijgen een document van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) waaruit blijkt dat ze verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Hierin staat ook dat zij mogen werken. Zo weet u of de werknemer onder de vrijstelling van de werkvergunning valt.

Melding vooraf en overgangsperiode

Als u mensen uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat bij UWV melden met het formulier ‘Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’. Op het formulier vermeldt u onder meer de duur en omvang van het dienstverband, de functie en het loon. Nadat UWV uw melding heeft ontvangen, sturen zij u een ontvangstbevestiging. U hoeft dit bericht niet af te wachten. De werknemer kan 2 werkdagen nadat de melding is gedaan starten met werken.

 Wilt u werk bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne?

Ja, ik wil een adviesgesprek