Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

2 juli 2014

Neemt u iemand met een handicap of ziekte aan? Dan kunt u gebruikmaken van looncompensatie bij ziekte. Dit wordt ook wel no-riskpolis genoemd. Hiermee bent u financieel verzekerd tegen uitval door ziekte.

Zo werkt het

 • U heeft een werknemer in dienst die uitvalt door ziekte.
 • Uw werknemer heeft een ziekte of handicap en behoort tot de doelgroep voor looncompensatie bij ziekte*.
 • U meldt uw werknemer ziek via het Werkgeversportaal van UWV.
 • Bij de ziekmelding voegt u een bewijs dat de werknemer tot de doelgroep* behoort. (Denk aan de gemeentelijke beschikking loonkostensubsidie naar loonwaarde, een verklaring van de gemeente of de beslissing van UWV waarin staat dat de werknemer een indicatie banenafspraak heeft.)
 • Ontvangt de werknemer loonkostensubsidie naar loonwaarde via de gemeente? Dan stopt deze in de periode dat de werknemer ziek is. Meld daarom de werknemer niet alleen ziek bij UWV, maar ook bij de gemeente.
 • De hoogte van de uitkering die u ontvangt is afhankelijk van het salaris en de duur van de ziekte.
 • U betaalt het gebruikelijke salaris door aan de werknemer.
 • De looncompensatie bij ziekte geldt 5 jaar lang.
 • Valt de werknemer uit door ziekte binnen deze periode van 5 jaar, dan ontvangt u maximaal 2 jaar looncompensatie.

Uw voordeel

 • Compensatie van de loonkosten als de werknemer uitvalt door ziekte.
 • Minder financieel risico.

Aan de slag met looncompensatie bij ziekte

 • Meld de zieke werknemer aan via het werkgeversportaal van UWV.
 • Hier dient u ook de doelgroepverklaring in.
 • Ontvangt u voor de werknemer loonkostensubsidie naar loonwaarde meld hem dan ook ziek bij de gemeente.
 • WSP kan u hierbij helpen.
 • Heeft u nog geen contactpersoon? Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan of bel 0800 525 2525.

 

*Doelgroep looncompensatie bij ziekte

Uw werknemer kan in aanmerking komen voor looncompensatie bij ziekte als hij bij het begin van zijn dienstverband aan één van de volgende voorwaarden voldeed:

 • De werknemer ontving een Wajong- WIA-, WAO-, WAZ-uitkering.
 • De werknemer ontving een Participatiewetuitkering en is opgenomen in het doelgroepregister van de banenafspraak.
 • De werknemer ontving eerder een Wajong-uitkering.
 • De werknemer heeft problemen (gehad) door ziekte of handicap tijdens het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij u in dienst.
 • De werknemer heeft een verklaring gekregen van de gemeente of UWV dat hij of zij een arbeidshandicap heeft.
 • De werknemer heeft een WSW-indicatie.
 • De werknemer is voor 8 juli 1954 geboren, heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering gehad en is vanuit de WW bij u in dienst gekomen. De werknemer ontvangt dan na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering.
 • Is de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt?  In enkele specifieke situaties bestaat er dan mogelijk recht op de Ziektewet-uitkering.

Is uw organisatie een WSW-bedrijf? Dan is looncompensatie bij ziekte niet mogelijk.

Adviesgesprek Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Een adviseur neemt contact met u op.

Vraag adviesgesprek aan

Aanvraagformulieren

De WSP samenwerkingspartners:

AM match
Pantar
Uithoorn
De Ronde Venen
Ouder-Amstel
Haarlemmermeer
Diemen
Amsterdam
Amstelveen
Aalsmeer
UWV
AM match, Pantar, Uithoorn, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, UWV