Neemt u iemand met een handicap of ziekte aan? Dan kunt u gebruikmaken van looncompensatie bij ziekte. Dit wordt ook wel no-riskpolis genoemd. Hiermee bent u financieel verzekerd tegen uitval door ziekte.

Zo werkt het

  • U heeft een werknemer in dienst die uitvalt door ziekte.
  • Uw werknemer heeft een ziekte of handicap en behoort tot de doelgroep voor looncompensatie bij ziekte.
  • U meldt uw werknemer ziek via het Werkgeversportaal van UWV.
  • Bij de ziekmelding voegt u een bewijs dat de werknemer tot de doelgroep behoort. (Denk aan de gemeentelijke beschikking loonkostensubsidie naar loonwaarde, een verklaring van de gemeente of de beslissing van UWV waarin staat dat de werknemer een indicatie banenafspraak heeft.)
  • De hoogte van de uitkering die u ontvangt is afhankelijk van het salaris en de duur van de ziekte. Kijk voor meer informatie op de website van UWV.
  • U betaalt het gebruikelijke salaris door aan de werknemer.

Uw voordeel

  • Compensatie van de loonkosten als de werknemer uitvalt door ziekte.
  • Minder financieel risico.

Aan de slag met looncompensatie bij ziekte