Heeft uw bedrijf nu of in de nabije toekomst vacatures voor functies waar u moeilijk personeel voor kunt vinden? U kunt subsidie ontvangen als u een kandidaat uit Amsterdam in dienst neemt op zo’n functie en passende opleiding en begeleiding biedt. De kandidaat krijgt dan een perspectiefbaan. Extra subsidie is mogelijk als u of een andere werkgever aansluitend een regulier dienstverband biedt.

Zo werkt het

 • U heeft een vacature voor een ‘meest kansrijk beroep’. Dit is een functie waar nu of in de nabije toekomst veel vraag naar is.
 • Een overzicht van meest kansrijke beroepen vindt u op de site Arbeidsmarktinformatie van UWV.
 • Samen met uw contactpersoon van de gemeente Amsterdam stelt u een ontwikkelplan op voor de toekomstige werknemer(s).
 • De duur van een perspectiefbaan is minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar. Dit wordt in overleg met u vastgesteld op basis van de benodigde opleiding en begeleiding.
 • U biedt voor deze functie een arbeidsovereenkomst aan een geschikte kandidaat. Deze ontvangt een bijstandsuitkering van de gemeente Amsterdam of is werkzoekend en zonder uitkering*.
 • De kandidaat heeft een afstand tot de arbeidsmarkt; dit houdt in dat de kandidaat begeleiding en scholing nodig heeft om aan werk te komen.
 • Een kandidaat kan op een  perspectiefbaan starten na schriftelijke bevestiging van de gemeente.
 • De subsidie bedraagt per jaar maximaal € 8.500,- bij een fulltimedienstverband. Bij minder uren of een kortere periode wordt de subsidie naar rato vastgesteld.
 • Als de werknemer direct aansluitend aan de perspectiefbaan een ongesubsidieerd dienstverband van minimaal 6 maanden bij u of bij een andere werkgever krijgt, ontvangt u eenmalig een aanvullende premie van € 3.000. Bij een vast dienstverband is dit € 6.000.
 • Combinatie met andere gemeentelijke subsidies is niet mogelijk.

* Het gaat om werkzoekenden zonder uitkering die begeleid worden naar werk door de gemeente Amsterdam.

Uw voordeel

 • Subsidie voor begeleiding en scholing om een nieuwe werknemer op te leiden en te laten ontwikkelen naar het niveau dat uw organisatie nodig heeft.
 • Voorzien in personeel dat u zelf moeilijk kunt vinden.
 • Lagere loonkosten en extra premies.

Aan de slag

 • Een perspectiefbaan is maatwerk. WSP adviseert u hier graag bij.
 • Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met uw contactpersoon van het WSP.
 • Heeft u nog geen contactpersoon? Vraag dan vrijblijvend een adviesgesprek aan of bel 0800 525 2525.
 • De voorwaarden voor de perspectiefbaan staan beschreven in hoofdstuk 9 van de nadere regels.