Taalscholing

Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is ook belangrijk op de werkvloer

Taalscholing

In Amsterdam is circa 18% van de beroepsbevolking laaggeletterd. Het ontbreekt deze mensen aan noodzakelijke basisvaardigheden om goed te kunnen lezen, schrijven of rekenen. Ook hun digitale vaardigheden schieten vaak tekort. Deze basisvaardigheden zijn ook belangrijk op de werkvloer. Maak daarom gebruik van taalscholing van de gemeente Amsterdam. Of maak samen met ons een statement en sluit aan bij het netwerk.

Investeren in taalvaardigheid

Werknemers die de taal niet goed spreken kunnen verschillende problemen ervaren. Ze lopen risico als ze veiligheidsinstructies niet begrijpen en ze zijn minder productief als ze niet in staat zijn formulieren in te vullen of niet met digitale systemen kunnen werken. Betere taalvaardigheid zorgt voor een hogere productiviteit, betere communicatie op de werkvloer en minder ziekteverzuim.

Het Amsterdams Taalakkoord, doe mee!

Op 29 januari 2018 ondertekenden werkgevers, uitvoeringsorganisaties en de gemeente Amsterdam het Amsterdams Taalakkoord. Dit netwerk heeft een gezamenlijke ambitie om geletterdheid onder Amsterdammers te vergroten. Voor alle deelnemers is het mogelijk om dit te doen op een manier die bij hun organisatie past. Ook u kunt zich aansluiten bij dit netwerk!

Taaltraject Taal op de Werkvloer

Taal op de Werkvloer is een taaltraject van de gemeente Amsterdam dat werknemers op de werkvloer bijschoolt in hun taalvaardigheid. Werknemers volgen het taaltraject:

 • Samen met collega’s
 • Op de werklocatie
 • Gekoppeld aan activiteiten op het werk
 • De duur van een taaltraject wordt in overleg met de werkgever bepaald. Doorgaans is dit 12 maanden (1 dagdeel per week) of 6 maanden (2 dagdelen per week).
 • Voorwaarden voor deelname:
  • de cursist is woonachtig in Amsterdam
  • de cursist heeft geen inburgeringsplicht
  • de cursist beschikt over een geldige verblijfsvergunning met permanente vestiging in Nederland beschikken
  • Expats en studenten komen niet in aanmerking

Aan de slag

Wilt u meer informatie over taalscholing, direct aan de slag met het taaltraject Taal op de Werkvloer of deelnemen aan het Amsterdamse Taalakkoord? Wij helpen u graag!

Neem contact op via taalakkoord@amsterdam.nl

N.B. Werkende Amsterdammers kunnen ook op individuele basis een taaltraining volgen

"Betere taalvaardigheid zorgt voor een hogere productiviteit, betere communicatie op de werkvloer en minder ziekteverzuim."

Personeel opleiden?

Met een opleiding zorgt u ervoor dat nieuw personeel goed aansluit op uw bedrijfscultuur en vacatures

Start een leerwerktraject

De WSP samenwerkingspartners:

AM match
Pantar
Uithoorn
De Ronde Venen
Ouder-Amstel
Haarlemmermeer
Diemen
Amsterdam
Amstelveen
Aalsmeer
UWV
AM match, Pantar, Uithoorn, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, UWV