In Amsterdam is naar schatting 16% van de personen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd, dat zijn ruim 100.000 personen (cijfers 2020) in totaal. Het ontbreekt deze mensen aan noodzakelijke basisvaardigheden om goed te kunnen lezen, schrijven of rekenen. Ook hun digitale vaardigheden schieten vaak tekort. Deze basisvaardigheden zijn ook belangrijk op de werkvloer. Maak als werkgever daarom gebruik van de taalscholing voor uw medewerkers.

Doe mee met het Amsterdams Taalakkoord

Sinds 2018 werken gemeenten en werkgevers in de Regio Groot-Amsterdam samen in het Taalakkoord om de taalvaardigheid van medewerkers te vergroten. Taalvaardigheid op de werkvloer leidt tot meer werkplezier, bredere inzetbaarheid van medewerkers, een lager ziekteverzuim en minder risico’s op het maken van fouten. Inmiddels hebben zo’n zeventig werkgevers zich al aangesloten bij het Taalakkoord.

Wilt u ook uw medewerkers helpen om taalvaardiger te worden en beter en veiliger te werken?

Sluit u aan bij het Taalakkoord.

Ook interessant:
Informatie over Financiële hulp voor uw personeel.