Subsidieregeling praktijkleren

30 januari 2018
Subsidieregeling praktijkleren

Heeft u een praktijkleerplaats of een werkleerplaats voor jongeren? Dan kunt u de subsidieregeling praktijkleren aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student.

Zo werkt het

 • U komt als werkgever mogelijk in aanmerking voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën:
  • Vmbo: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg
  • Mbo: een beroepsbegeleidende leerweg
  • Hbo: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt
  • Promovendi: een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO
  • Technologisch ontwerpers in opleiding (toio): een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit
  • VSO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs leerwerktraject’
  • PRO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO)
  • Entree-opleiding in het vmbo: een praktijkleerplaats voor een leerling die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als entree-opleiding dat wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.
 • Starten kan op elk moment van het studiejaar.
 • U ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin u begeleiding verzorgt.
 • Alleen opleidingen die zich richten op een volledig diploma komen in aanmerking.

Uw voordeel

 • Lagere opleidingskosten
 • Het praktijktraject zorgt voor een goed ingewerkte werknemer
 • U investeert in de toekomst van de kandidaat en uw bedrijf

Aan de slag met de subsidieregeling praktijkleren

 • Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar worden ingediend. Het schooljaar 2017/2018 loopt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen.
 • U kunt uw aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via het eLoket. Hiervoor heeft u minimaal een eHerkenning niveau 1 nodig.
 • Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer-) overeenkomst.
 • Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding.
 • Subsidies worden achteraf, aan het eind van elk studiejaar verstrekt.
 • Meer informatie over aanvragen en over beslissing & uitbetaling van aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl/praktijkleren

 

NB. Voor de subsidieregeling Praktijkleren is in 2017 een recordaantal aanvragen ontvangen. In de onderwijscategorie mbo is zelfs meer subsidie aangevraagd, dan er beschikbaar is. Alle toegekende aanvragen krijgen naar evenredigheid subsidie toegekend. Dit betekent dat RVO.nl de mbo-aanvragen voor 95,82% uitbetaalt. Zo wordt het subsidiegeld gelijk verdeeld onder de aanvragers.

Aanvraagformulieren

De WSP samenwerkingspartners:

AM match
Pantar
Uithoorn
De Ronde Venen
Ouder-Amstel
Haarlemmermeer
Diemen
Amsterdam
Amstelveen
Aalsmeer
UWV
AM match, Pantar, Uithoorn, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, UWV