Subsidieregeling praktijkleren

2 juli 2014

Heeft u een praktijkleerplaats of een werkleerplaats voor jongeren? Dan kunt u de subsidieregeling praktijkleren aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student.

Zo werkt het

 • Kandidaten voor deze praktijkregeling zijn jongeren in een leer-werktraject op een vmbo, deelnemers aan de beroepsbegeleidende leerweg op het mbo of hbo’ers in de techniek.
 • Ook voor een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) kunt u een tegemoetkoming in de kosten krijgen.
 • U bent een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo) of door de onderwijsinstelling aangemerkt als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft (hbo, promovendi en toio’s).
 • U werkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst.
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO.
 • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen van de onderwijswetgeving.
 • Starten kan op elk moment van het studiejaar.
 • U ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin u begeleiding verzorgt.
 • Alleen opleidingen die zich richten op een volledig diploma komen in aanmerking.

Uw voordeel

 • Lagere opleidingskosten.
 • Mocht er een vacature vrijkomen, dan heeft u mogelijk goed ingewerkt nieuw personeel.
 • U investeert in de toekomst. Goed gekwalificeerd personeel wordt in de nabije toekomst schaars.
 • Te combineren met andere subsidies en trajecten.

Aan de slag met de subsidieregeling praktijkleren

 • Subsidies worden achteraf, aan het eind van elk studiejaar verstrekt.
 • Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u uw aanvraag indienen aanvragen vanaf 2 juni 2017.
 • U kunt uw aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via het eLoket.
 • Aanvullende voorwaarden vindt u ook op www.rvo.nl.

Aanvraagformulieren

De WSP samenwerkingspartners:

AM match
Pantar
Uithoorn
De Ronde Venen
Ouder-Amstel
Haarlemmermeer
Diemen
Amsterdam
Amstelveen
Aalsmeer
UWV
AM match, Pantar, Uithoorn, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, UWV