Heeft u een praktijkleerplaats of een werkleerplaats? Dan kunt u de subsidieregeling praktijkleren aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student.

Zo werkt het

 • U komt als werkgever mogelijk in aanmerking voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën:
  • Vmbo: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg
  • Mbo: een beroepsbegeleidende leerweg
  • Hbo: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt
  • Promovendi: een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO
  • Technologisch ontwerpers in opleiding (toio): een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit
  • VSO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs leerwerktraject’
  • PRO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO)
  • Entree-opleiding in het vmbo: een praktijkleerplaats voor een leerling die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als entree-opleiding dat wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.
 • Starten kan op elk moment van het studiejaar.
 • U ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin u begeleiding verzorgt.
 • Alleen opleidingen die zich richten op een volledig diploma komen in aanmerking.

Uw voordeel

 • Lagere opleidingskosten
 • Het praktijktraject zorgt voor een goed ingewerkte werknemer
 • U investeert in de toekomst van de kandidaat en uw bedrijf

Aan de slag met de subsidieregeling praktijkleren

 • Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar worden ingediend.
 • U kunt uw aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees meer over de aanvraagprocedure. Hiervoor heeft u minimaal een eHerkenning niveau 1 nodig.
 • Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer-) overeenkomst.
 • Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding.
 • Subsidies worden achteraf, aan het eind van elk studiejaar verstrekt.
 • Meer informatie over aanvragen en over beslissing & uitbetaling van aanvragen vindt u op de website van RVO.

Bekijk ook Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.