Met een werkgeversarrangement kunnen de kosten voor coaching en scholing van groepen nieuwe medewerkers worden vergoed. De werkgeversarrange-menten van de gemeente Amsterdam worden per sector of beroepsgroep aangeboden via Tenderned. Bedrijven kunnen via open inschrijving een offerte indienen.

Zo werkt het

 • De volledige procedure van de aanbesteding van een werkgeversarrangement loopt via Tenderned.
 • Hier vindt u alle opdrachten van de overheid op één plek.
 • U reageert hierop met een offerte die voldoet aan de criteria zoals omschreven in de aanbesteding.
 • De offerte dient u in via Tendernet.
 • Afhankelijk van het aantal offertes wordt er een toelichting in de vorm van een presentatie gevraagd.
 • Bij gunning heeft u een contract met de gemeente Amsterdam.
 • Meer informatie over aanbestedingen vindt u op de website van gemeente Amsterdam.

Het opstellen van een offerte is een grote tijdsinvestering, deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden.

Uw voordeel

 • Integraal traject voor een grote groep nieuwe medewerkers
 • Kostenbesparing op scholing en coaching
 • Bij gunning een opdracht van de gemeente Amsterdam

Aan de slag met het werkgeversarrangement

 • Wij geven graag antwoord op al uw vragen over de werkgeversarrangementen. Neem contact op via dit formulier of bel 0800 525 2525.
 • De gemeente Amsterdam is opdrachtgever van de werkgeversarrangementen, daarom kunnen wij u in dit traject niet adviseren of begeleiden.