Steeds meer werkgevers ontdekken de diverse en inclusieve werkvloer. Werken er verschillende mensen? Dan is er sprake van diversiteit. Er is een gelijke verdeling van mannen en vrouwen. Er werken mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en geaardheid. En er is ruimte voor divers talent. Denk aan statushouders, mensen met een arbeidsbeperking, jongeren die minder makkelijk werk vinden en andere gedreven werkzoekenden. Als de onderlinge verschillen er ook mogen zijn en worden benut, dan hebben we het over inclusie. Inclusie zegt daarom iets over hoe we met diversiteit omgaan.

Meer weten over diverse en inclusieve werkvloer?

Lees deze handige tips over inclusief werven en werken of kijk op de website van Amsterdam Divers & Inclusief.

Voordelen

Op een diverse en inclusieve werkvloer brengen medewerkers verschillende soorten kennis, ervaring en talenten mee. Door een evenwichtige samenstelling van personeel op alle niveaus binnen de organisatie, én door verschillen de ruimte te geven, worden kennis, ervaring en talent optimaal benut. Dat biedt kansen voor medewerkers om te groeien en voordelen voor werkgevers om hun organisatie te versterken.

  • Samenwerken met verschillende mensen stimuleert de creativiteit binnen uw organisatie. Verschillende invalshoeken, ervaringen en visies voorkomen een ‘tunnelvisie’ en inspireren om buiten de bestaande kaders te denken. Dit kan bijdragen aan de innovatie van uw producten, diensten en processen.
  • Met een divers personeelsbestand kunt u grotere groepen klanten beter begrijpen en bedienen. Dit kan leiden tot meer klanten.
  • Als u divers en inclusief personeel werft, dan bereikt u een bredere groep sollicitanten. Zo vergroot u de kans om een kandidaat te vinden die aan de functie-eisen voldoet. Dat is een groot voordeel in een krappe arbeidsmarkt.
  • Een team waar mensen naar elkaar luisteren en rekening met elkaar houden, is over het algemeen een socialer team. Daar profiteert iedereen van.
  • Met een diverse en inclusieve organisatie creëert u een goed imago. U trekt klanten en medewerkers; zij komen immers graag bij een divers en inclusief bedrijf.

Aan de slag met diversiteit en inclusie: zo kan WSP u helpen

Wilt u aan de slag met diversiteit en inclusie op de werkvloer? Geef dan ook ruimte aan onze talenten: jongeren, statushouders, mensen met een arbeidsbeperking en andere gedreven werkzoekenden.

WSP helpt u kosteloos met:

Door een van onze talenten in dienst te nemen kunt u mogelijk invulling geven aan de Participatiewet. Een adviseur vertelt u er graag over.

Divers personeel vinden?

Ja, ik wil een adviesgesprek