Diversiteit en inclusie op de werkvloer

Op een diverse en inclusieve werkvloer brengen medewerkers verschillende soorten kennis, ervaring en talenten mee. Door een evenwichtige samenstelling van personeel op alle niveaus binnen de organisatie, én door verschillen de ruimte te geven, worden kennis, ervaring en talent optimaal benut. Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam heeft een zeer divers bestand van kandidaten. Lees meer over diversiteit en inclusie.


De Participatiewet en de Banenafspraak

De Participatiewet is er om ervoor te zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Om dit te realiseren hebben de overheid en het bedrijfsleven afgesproken om voor 2026 in totaal 125.000 banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam helpt werkgevers hierbij. Lees meer over de Participatiewet en de Banenafspraak.


Nieuw personeel opleiden

U zoekt personeel, maar de beschikbare kandidaten zijn niet opgeleid voor uw vacatures. Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam helpt u nieuw personeel op te leiden voor een baan in uw bedrijf. Dat kan bijvoorbeeld met een van onze leerwerktrajecten. Lees meer over nieuw personeel opleiden.


Taalcursus voor uw personeel

Niet elke medewerker kan goed lezen en schrijven. Terwijl taalvaardigheid op de werkvloer leidt tot meer werkplezier, bredere inzetbaarheid van medewerkers, een lager ziekteverzuim en minder risico’s op het maken van fouten. Als werkgever kunt u helpen door medewerkers te ondersteunen met taalscholing. Lees meer over taalscholing.


Financiële hulp voor uw personeel

Tachtig procent van de werkgevers heeft te maken met medewerkers die geldzorgen hebben. Een medewerker komt bijvoorbeeld moeilijk rond of heeft schulden. Deze financiële problemen zorgen voor stress, ook op de werkvloer. Als werkgever kunt u helpen. Lees meer over financiële hulp voor uw personeel.


Vrijstelling werkvergunning voor Oekraïense vluchtelingen

Wilt u mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn werk bieden? Op grond van de Richtlijn Tijdelijke bescherming hebben Oekraïense vluchtelingen toegang tot de arbeidsmarkt en hoeft u voor hen geen werkvergunning aan te vragen. Wel moet u deze nieuwe medewerkers tijdig aanmelden bij UWV. Onze adviseurs helpen u graag op weg. Lees meer over de Vrijstelling werkvergunning voor Oekraïense vluchtelingen.