Lage-inkomensvoordeel (LIV)

6 april 2019
Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Met het lage-inkomensvoordeel (LIV) kunt u een tegemoetkoming krijgen als u medewerkers in dienst hebt die tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. De Belastingdienst keert de vergoeding automatisch uit op basis van uw loonaangifte.

Zo werkt het lage-inkomensvoordeel

 • De LIV is mogelijk voor een werknemer:
  • die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen
  • een gemiddeld uurloon heeft tussen € 9,82 en € 12,29 in 2018, of tussen € 10,05 en € 12,58 in 2019;*
  • minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar heeft
  • die 22 jaar of ouder is en de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt
 • Wilt u weten of u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel? En hoe veel dit is? Check de Regelhulp Financieel CV.
 • De Belastingdienst keert op basis van uw loonaangifte de vergoeding jaarlijks automatisch uit over het voorgaande jaar.
 • U hoeft geen aanvraag in te dienen.
 • Het lage-inkomensvoordeel wordt naar rato berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.

* Let op! Een toeslag voor bijvoorbeeld nachturen of een bonus kan ervoor zorgen dat het gemiddeld uurloon van een werknemer zo veel stijgt dat hij boven de grens van 125% van het minimumloon komt. In dat geval krijgt uw organisatie voor deze werknemer geen LIV.

Uw voordeel

 • Voordeel op de loonkosten
 • Het LIV is ook voor kleine werkgevers aantrekkelijk
 • U ontvangt de tegemoetkoming automatisch

Aan de slag

 • U ontvangt tegemoetkoming automatisch via de Belastingdienst op basis uw loonaangifte.
 • Wilt u weten of u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel en hoe hoog dit is? Check de Regelhulp Financieel CV.
 • Meer weten? Kijk op de website van de Belastingdienst.

De WSP samenwerkingspartners:

AM match
Pantar
Uithoorn
De Ronde Venen
Ouder-Amstel
Haarlemmermeer
Diemen
Amsterdam
Amstelveen
Aalsmeer
UWV
AM match, Pantar, Uithoorn, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, UWV