Met het lage-inkomensvoordeel (LIV) kunt u een tegemoetkoming krijgen als u medewerkers in dienst hebt die tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. De Belastingdienst keert de vergoeding automatisch uit op basis van uw loonaangifte.

Zo werkt het lage-inkomensvoordeel

 • De LIV is mogelijk voor een werknemer:
  • die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen
  • een gemiddeld uurloon heeft tussen € 10,73 en € 13,43 in 2022, of tussen € 12,04 en € 15,06 in 2023
  • minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar heeft
  • die 22 jaar of ouder is en de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt
 • Wilt u weten of u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel? En hoe veel dit is? Check de Regelhulp Financieel CV.
 • De Belastingdienst keert op basis van uw loonaangifte de vergoeding jaarlijks automatisch uit over het voorgaande jaar.
 • U hoeft geen aanvraag in te dienen.
 • Het lage-inkomensvoordeel wordt naar rato berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.

Uw voordeel

 • Voordeel op de loonkosten
 • Het LIV is ook voor kleine werkgevers aantrekkelijk
 • U ontvangt de tegemoetkoming automatisch

Aan de slag

 • U ontvangt tegemoetkoming automatisch via de Belastingdienst op basis uw loonaangifte.
 • Wilt u weten of u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel en hoe hoog dit is? Check de Regelhulp Financieel CV.
 • Meer weten? Kijk op de website van de Belastingdienst.