Het kabinet komt met allerlei maatregelen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Het trekt daarvoor 50 miljoen euro uit. Zo’n 15 procent van de jeugd is werkloos en minister Asscher noemt de vooruitzichten voor de korte termijn niet goed.

Het kabinet zet in op een regionale aanpak van de problemen: “De regio is de plek waar gemeenten met kennis van de lokale situatie jongeren ondersteunen naar een opleiding of een baan”, zegt het kabinet. En het roept de verschillende sectoren op meer aandacht te besteden aan het bieden van banen aan jongeren. Verder komt er een speciale ambassadeur voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid.

Wilt u jongeren in dienst nemen? Bel ons voor de mogelijkheden 0800 525 25 25

Bron: NOS.nl