Emily Glastra
Director Public Sector
Microsoft Nederland

Emily Glastra is als Directeur Public Sector verantwoordelijk voor de marktsegmenten: centrale overheid, de centrale overheden, gezondheidszorg en educatie. In deze functie werkt ze samen met de publieke sector aan de verdere digitalisering van onze samenleving. In samenwerking met de overheid en andere partners zet zij zich in voor een toekomstbestendige ICT-arbeidsmarkt en de succesvolle digitale transformatie van Nederland.

‘Echte connecties aangaan met mensen en hen helpen in hun ontwikkeling staan voor mij centraal.’

Hoe is deze samenwerking ontstaan?
‘Het begon heel klein. Eén van onze medewerkers signaleerde drie jaar geleden dat veel van onze klanten behoefte hadden aan personeel dat goed overweg kan met Microsoft-diensten en producten, en bij UWV stonden meer van dit soort vacatures open. Hij heeft contact gelegd met UWV en zo vonden we elkaar.’

Hoe is deze samenwerking ontstaan?

‘Samen met UWV hebben we gekeken of we mensen konden omscholen. Een klein groepje medewerkers startte met opleidingen bij ons op de werkvloer. We gingen werken met een buddy-systeem, dat werkte goed, maar het is niet iets dat je eenvoudig kunt opschalen. En wij willen alleen maar meer mensen omscholen, dus het initiatief groeide uit tot een evenement bij ons op kantoor. En steeds vaker ook bij andere werkgevers waarmee wij samenwerken. Vandaag verwelkomen we 150 werkzoekenden op het kantoor van DXC. En er zullen dit jaar zeker nog twee bijeenkomsten volgen.’

‘Als je van talenten en leergierigheid uit gaat dan is het ook minder belangrijk of je een MBO-, HBO- of Universitaire-opleiding hebt gedaan, of je een fysieke of mentale beperking hebt, laat staan hoe oud je bent of waar je vandaan komt. Bij Microsoft kijken we liever naar de teamsamenstelling.’

Wat is het belang van deze samenwerking?

Wat is het belang van deze samenwerking?
‘Voor een duurzame sector is het noodzakelijk dat we samen de verantwoordelijkheid nemen om het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te dichten. Bedrijven, de overheid en werknemers moeten het gesprek blijven aangaan over de kansen die er liggen op de arbeidsmarkt. Daar ligt een verantwoordelijkheid bij werknemers, maar zeker ook bij organisaties zoals de onze. Die verantwoordelijkheid nemen we samen met partners, daar is dit initiatief een mooi voorbeeld van. We zijn dan ook erg trots dat dit initiatief ieder jaar groeit en er steeds meer partners meedoen. Daarom roep ik de sector op om ons voorbeeld te volgen en als branche te blijven investeren in mo- gelijkheden om een leven lang te leren. Laten we sa- men zorgen voor kansen voor iedereen en daarmee een toekomstbestendige economie.’

Tof Thissen is sinds 2015 algemeen directeur van de divisie WERKbedrijf van UWV. Volgens Thissen staan er nog altijd teveel ervaren werknemers langs de kant. ‘Mensen die liever gisteren dan vandaag weer aan
het werk zijn. Daar wil ik met UWV een bijdrage aan leveren.’

Tof Thissen

Waarom doen jullie mee aan deze samenwerking?
‘De essentie van ons werk is om werkzoekenden weer aan werk te helpen. Het gaat hartstikke goed met de economie, er zijn volop kansen. Dus nu moet het gebeuren! Een van de problemen die we tegenkomen is dat mensen die nu in de WW zitten andere kennis hebben dan wat werkgevers zoeken. En precies daarom zijn wij vandaag hier. Wij willen samen met deze werkgevers laten zien wat de kansen zijn, en hoe je je daar met een opleiding op voor kunt bereiden.’

Waarom roepen jullie juist ouderen op om vandaag te komen?
‘Nou kijk, ik word dit jaar 61. Werkgevers ontzeggen zichzelf veel ervaring en een loyale werknemer als zij sollicitanten van vijftig jaar of ouder geen kans geven. Ouderen missen soms bepaalde vaardigheden of kennis, maar daar kan je in investeren. En dat is ook hard nodig, want de arbeidsmarkt wordt alleen maar krapper. Wie succesvol wil ondernemen, moet investeren in mensen. Juist nu de wereld zo snel verandert.’

Wat is voor jou de belangrijkste boodschap van vandaag?
‘Een leven lang leren brengt voor iedereen kansen. Steeds meer mensen, zowel werkgevers als werknemers zien in dat je eigenlijk je hele leven lang moet blijven leren om de ontwikkelingen in de wereld bij te benen. Voor werkgevers is het daarom belangrijk dat ze medewerkers selecteren op talenten en leergierigheid. Als je toch je leven lang kan leren, dan is het minder belangrijk waar je gestart bent.’

WERKZAAM - inspiratie voor inclusief werkgeverschap