Tip van onze adviseur
Zie opleiden als een wervingsmethode

Als Adviseur van het Werkgeversservicepunt Groot- Amsterdam is Alrik Mol vaak betrokken bij het ontwikkelen van opleidingen in samenwerking met werkgevers.

Opleiden is het nieuwe werven
Je ziet het steeds vaker in de media: ‘Opleiden is het nieuwe werven.’ De omscholingstrajecten in samenwerking met bedrijven poppen op als popcorn. The Privacy Factory, Make IT Work, maar ook buiten de IT: The Pancake Factory, een BBL-opleiding tot buschauffeur... Ik kan wel even doorgaan hoor.’

‘Ik hoop niet dat het een trend is, want opleiden blijft nodig in onze snel veranderende wereld. Een mooie term die ik steeds vaker gebruik is learning agility. De flexibiliteit van mensen, dat wordt leidend. Als je dertig jaar bij een bank hebt gewerkt en je hebt al die jaren je kennis niet up to date gehouden, dan ben je een stuk minder interessant. Maar als je laat zien dat je leergierig bent, flexibel bent om nieuwe dingen op te pakken. Dan zullen je kansen op de arbeidsmarkt significant toenemen.’

Opleiden is het nieuwe werven
Je ziet het steeds vaker in de media: ‘Opleiden is het nieuwe werven.’ De omscholingstrajecten in samenwerking met bedrijven poppen op als popcorn. The Privacy Factory, Make IT Work, maar ook buiten de IT: The Pancake Factory, een BBL-opleiding tot buschauffeur... Ik kan wel even doorgaan hoor.’

‘Ik hoop niet dat het een trend is, want opleiden blijft nodig in onze snel veranderende wereld. Een mooie term die ik steeds vaker gebruik is learning agility. De flexibiliteit van mensen, dat wordt leidend. Als je dertig jaar bij een bank hebt gewerkt en je hebt al die jaren je kennis niet up to date gehouden, dan ben je een stuk minder interessant. Maar als je laat zien dat je leergierig bent, flexibel bent om nieuwe dingen op te pakken. Dan zullen je kansen op de arbeidsmarkt significant toenemen.’

WERKZAAM - inspiratie voor inclusief werkgeverschap