Alrik Mol,
Adviseur Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

‘Er lopen hier heel veel high potential 50-plussers rond.’

Alrik Mol is adviseur Werkgeversdiensten in de regio Groot-Amsterdam. Dus toen Microsoft vorig jaar een evenement organiseerde in Schiphol Rijk raakte ook hij betrokken bij dit project. ‘Het is geweldig om te zien hoeveel animo er is voor deze aanpak. We willen dit jaar nog twee van deze evenementen organiseren in andere regio’s.’

Waarom is dit evenement zo populair onder werkzoekenden en werkgevers?
‘Anders dan de meeste banenmarken worden op dit evenement geen vacatures uitgezet. Een verkennend gesprek tussen werkgevers en werkzoekenden is het uitgangspunt. De focus ligt hiermee meer op bredere potentiele mogelijkheden van de kandidaat. Deze manier van bemiddeling biedt meer kansen voor iedereen, want 90% match kan met een korte scholing wellicht voldoende zijn. En korte omscholing of bijscholing kan vaak met behoud van een uitkering.’

Waarom kiezen werkgevers niet gewoon voor een high potential?
‘In de huidige arbeidsmarkt, en zeker in de ICT, zitten de toppers al lang op de beste plekken. Maar het is een misvatting dat er geen goed personeel meer beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan 50-plussers. Ze hebben veel werkervaring, en vaak ook de juiste competenties. Deze 50-plus high potential is met omscholing of bijscholing zeer interessant voor werkgevers.’

potential

Waarom is juist een 50-plusser interessant voor werkgevers?
‘We hebben een tijd achter ons van grote ontslaggolven. Veel 50-plussers zijn daar de dupe van. Ze komen uit de financiële sector, uit de automatisering, maar ook uit de logistiek, sales, onderwijs of uit de zorg. Het zijn opvallend veel middenkadermanagers, zij zijn vanwege de automatisering niet meer nodig. Deze kandidaten hebben vaak een zeer interessant profiel voor omscholing richting een baan in de ICT.’

more potential

Wat is dat profiel?
‘Deze kandidaat is analytisch, hoog opgeleid, heeft relevante certificaten zoals Agile en Scrum en een ruime ervaring in het bedrijfsleven, vaak zelfs al in een geautomatiseerde omgeving. Deze competenties zijn – met omscholing - bijvoorbeeld zeer geschikt voor de functie van Data Protection Officer, waar een steeds grotere vraag naar is. En zo zijn er meer opkomende beroepen in de IT-sector.’

Waarom is dit evenement zo populair onder werkzoekenden en werkgevers?
‘Anders dan de meeste banenmarken worden op dit evenement geen vacatures uitgezet. Een verkennend gesprek tussen werkgevers en werkzoekenden is het uitgangspunt. De focus ligt hiermee meer op bredere potentiele mogelijkheden van de kandidaat. Deze manier van bemiddeling biedt meer kansen voor iedereen, want 90% match kan met een korte scholing wellicht voldoende zijn. En korte omscholing of bijscholing kan vaak met behoud van een uitkering.’

WERKZAAM - inspiratie voor inclusief werkgeverschap