Verzorgt u een praktijkplaats in de derde leerweg mbo voor een werkende die werkloos dreigt te worden of een werkzoekende? Mogelijk kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie.

Zo werkt het

 • U biedt praktijkbegeleiding aan een werknemer die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt.
 • De werknemer was werkzoekend of dreigde werkloos te worden.*
 • Uw bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de begeleiding heeft plaatsgevonden door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf voor (het deel van) de betreffende mbo-opleiding.
 • Aan de opleidingen zijn eisen verbonden. U kunt deze eisen lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • U kunt een vergoeding krijgen voor maximaal 40 weken vanaf de startdatum van de praktijkovereenkomst.
 • De vergoeding is maximaal € 2.700.
 • Duurt de praktijkplaats korter dan 40 weken of is er minder dan 40 weken begeleiding geboden? Dan wordt de hoogte van de subsidie naar rato vastgesteld.
 • De subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg loopt tot eind 2025. Er zijn elk jaar aanvraagrondes. Kijk op de website van RVO voor de eerstvolgende aanvraagperiode.
 • Per aanvraagronde worden alle op tijd ingediende, volledige aanvragen in behandeling genomen.
 • Per aanvraagronde geldt een subsidieplafond. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget verdelen we het budget evenredig over de ingediende aanvragen.

* Op de website van RVO leest u de exacte beschrijving van de doelgroep voor deze subsidie.

U voordeel

 • Tegemoetkoming in de kosten die u maakt voor een werknemer die u opleidt in het kader van praktijkleren.

Aan de slag met de subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

Bekijk ook Subsidieregeling praktijkleren.