Heeft u binnen uw bedrijf de mogelijkheid om jonge gediplomeerde starters werkervaring en vakkennis op te laten doen? Met de Startersbeurs ontvangt u een financiële bijdrage die u kunt gebruiken om een starter een half jaar lang een werkervaringsplaats te bieden, zonder blijvende verplichting. U krijgt een gekwalificeerde starter in uw bedrijf die met een frisse blik naar het vak kijkt en de starter krijgt de gelegenheid om werkervaring en vakkennis op te doen. Een echte win-win situatie dus.

Zo werkt het

 • Binnen uw bedrijf heeft u een werkervaringsplaats voor een jonge starter.
 • U plaatst de vacature voor deze werkervaringsplaats op de website van Startersbeurs.
 • Gekwalificeerde jongeren kunnen via deze website reageren op uw vacature.
  o Het gaat om jongeren uit Amsterdam met mbo-3 niveau of hoger die geen uitkering ontvangen.
 • Is er een match dan neemt u samen met de door u geselecteerde jongere contact op met Starterbeurs om verdere afspraken te maken.
 • U biedt de jonge starter zes maanden een werkervaringsplaats.
 • De starter bouwt onder uw begeleiding werkervaring, vaardigheden en competenties op.
 • U betaalt de starter een vergoeding van minimaal 700 euro netto per maand.
 • U ontvangt van gemeente Amsterdam een maandelijkse bijdrage van 350 euro. De bijdrage wordt betaald in twee termijnen, een voorschot van 1050 euro bij de start en een na de tussentijdse evaluatie.
 • U sluit een adequate verzekering voor de jongere af, zoals een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en eventueel een ongevallenverzekering.

Uw voordeel

 • Kans om te ontdekken of een jonge professional past in uw organisatie.
 • Met het bieden van een Startersbeurs investeert u in de toekomst van een jongere en uw organisatie.
 • Weinig administratieve lasten voor uw bedrijf. Aanvraag en afhandeling gebeuren bijna helemaal digitaal.

Aan de slag met de Startersbeurs voor jongeren?