Mobiliteitsbonus voor 56-plussers stopt 1-1-2018!

29 november 2017

Mobiliteitsbonus voor 56-plussers stopt

Vanaf 1 januari 2018 vervallen de premiekortingen(mobiliteitsbonus) voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Het loonkostenvoordeel(LKV) vervangt deze kortingen.

Ontving u in 2017 premiekortingen voor een of meerdere werknemers. Dan komt u misschien in aanmerking voor een overgangsregeling. U kunt in het laatste aangiftetijdvak van 2017 aangeven of u van de overgangsregeling gebruik wil maken.

Op de website van UWV vindt u meer informatie over de overgangsregeling.

De tekst hieronder is na 1 januari 2018 niet meer van toepassing


Neemt u een kandidaat van 56 jaar of ouder met een uitkering in dienst? U heeft dan mogelijk recht op een mobiliteitsbonus. U krijgt tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Een mobiliteitsbonus wordt ook wel premiekorting genoemd.

Zo werkt het

 • U neemt een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst.
 • Bij de loonaangifte past u de premiekorting zelf toe. U ontvangt deze bonus maximaal 3 jaar.
 • De hoogte van de mobiliteitsbonus is maximaal € 7.000 per jaar voor een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder.
 • Is uw werknemer arbeidsgehandicapt of ziek dan past u de mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap toe? U heeft dan geen recht op de mobiliteitsbonus voor 56-plussers.
 • Een mobiliteitsbonus is ook mogelijk voor oudere werknemers met een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (ANW) die 2 jaar niet gewerkt hebben.

Premiekorting voor 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 is de leeftijdsgrens voor de premiekorting verhoogd naar 56 jaar. Heeft u voor 1 januari 2015 een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst genomen? Dan heeft u mogelijk nog recht op premiekorting.

* De bedragen zijn afhankelijk van het aantal gewerkte uren per week.
Check Regelhulp Premiekortingen en LIV voor aanvullende informatie.

Uw voordeel

 • Lagere loonkosten.
 • Te combineren met andere subsidies
 • 56-plussers zijn vaak al langer op zoek naar werk. Zij zijn doorgaans extra gemotiveerd als ze een baan krijgen.

Aan de slag met de mobiliteitsbonus voor 56-plussers

 • U past de mobiliteitsbonus voor 56-plussers (premiekorting) zelf toe bij de loonaangifte van uw werknemer.
 • Een doelgroepverklaring van uw werknemer is vereist. Hierin staat dat de kandidaat recht had op een uitkering op de dag voordat hij bij u in dienst kwam.
 • Uw werknemer vraagt de doelgroepverklaring zelf aan, bij UWV als hij een WW-uitkering had, en bij de gemeente als hij een bijstandsuitkering had.
 • Meer informatie over de mobiliteitsbonus, de hoogte, hoe en wanneer u deze kunt toepassen vindt u via Regelhulp Premiekortingen en LIV.

De WSP samenwerkingspartners:

AM match
Pantar
Uithoorn
De Ronde Venen
Ouder-Amstel
Haarlemmermeer
Diemen
Amsterdam
Amstelveen
Aalsmeer
UWV
AM match, Pantar, Uithoorn, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, UWV