Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap stopt 1-1-2018!

29 november 2017

Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap stopt

Vanaf 1 januari 2018 vervallen de premiekortingen(mobiliteitsbonus) voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Het loonkostenvoordeel(LKV) vervangt deze kortingen.

Ontving u in 2017 premiekortingen voor een of meerdere werknemers. Dan komt u misschien in aanmerking voor een overgangsregeling. U kunt in het laatste aangiftetijdvak van 2017 aangeven of u van de overgangsregeling gebruik wil maken.

Op de website van UWV vindt u meer informatie over de overgangsregeling.

De tekst hieronder is na 1 januari 2018 niet meer van toepassing


Neemt u een kandidaat met een ziekte of handicap in dienst? Dan kunt u mogelijk een mobiliteitsbonus ontvangen. Een mobiliteitsbonus wordt ook wel premiekorting genoemd.

Zo werkt het

 • U neemt een kandidaat met een ziekte of handicap in dienst.
 • Is de kandidaat niet in staat om het minimumloon te verdienen en heeft u recht op loondispensatie voor deze kandidaat? Dan is de hoogte van de mobiliteitsbonus € 2000 per jaar*.
 • Ontvangt u voor de kandidaat loonkostensubsidie naar loonwaarde en is deze opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak, ook dan is de mobiliteitsbonus € 2000 per jaar*.
 • Is de kandidaat in staat om het minimumloon te verdienen. Dan is een mobiliteitsbonus mogelijk die – afhankelijk van de situatie – kan oplopen tot
  € 7.000 per jaar*.
 • Is uw arbeidsgehandicapte werknemer ouder dan 56 jaar. Ook dan past u alleen de mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap toe. U heeft geen recht op de mobiliteitsbonus voor 56 plussers.
 • U past de mobiliteitsbonus zelf toe bij de loonaangifte bij de belastingdienst. U ontvangt deze korting maximaal 3 jaar.

* De bedragen hier genoemd zijn afhankelijk van het aantal gewerkte uren per week.
Check Regelhulp Premiekortingen en LIV voor aanvullende informatie.

Mobiliteitsbonus  voor 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 zijn de bedragen voor de premiekortingen verlaagd. Had u voor 1 januari 2016 voor een werknemer recht op een mobiliteitsbonus dan gelden andere voorwaarden.

Uw voordeel

 • Lagere loonkosten.
 • Te combineren met andere subsidies en trajecten.
 • Met een arbeidsgehandicapte in dienst geeft u meteen invulling aan de Participatiewet.

Aan de slag met de mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap

 • Ontvangt u voor de werknemer loonkostensubsidie naar loonwaarde? Controleer dan eerst of uw werknemer tot de doelgroep banenafspraak behoort. U kunt dit opvragen via de website van UWV .
 • U past de mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap zelf toe bij de loonaangifte van uw werknemer.
 • Meer informatie over de mobiliteitsbonus, de hoogte, hoe en wanneer u deze kunt toepassen vindt u via Regelhulp Premiekortingen en LIV.

De WSP samenwerkingspartners:

AM match
Pantar
Uithoorn
De Ronde Venen
Ouder-Amstel
Haarlemmermeer
Diemen
Amsterdam
Amstelveen
Aalsmeer
UWV
AM match, Pantar, Uithoorn, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, UWV