Neemt u een oudere werknemer of een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst dan kunt u jaarlijks een tegemoetkoming krijgen, het loonkostenvoordeel (LKV). Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2018 en vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Ook bij herplaatsing van medewerkers met een arbeidsbeperking is LKV mogelijk.

Zo werkt het

 • De LKV is mogelijk bij het in dienst nemen van:
  • een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder
  • een uitkeringsgerechtigde met een arbeidsbeperking
  • personen die in de doelgroep banenafspraak vallen
  • iemand met een scholingsbelemmering
  • en ook wanneer u een werknemer met een arbeidsbeperking in uw bedrijf herplaatst
 • Om voor de LKV in aanmerking te komen moet u dit aangeven bij de loonaangifte van de werknemer.
 • Of u voor uw werknemer LKV kunt krijgen en hoe hoog deze is kunt u opvragen via de Regelhulp financieel CV.
  • De hoogte van de LKV is afhankelijk van het aantal verloonde uren en de doelgroep waarin uw werknemer valt.
 • Ook heeft u een kopie van de doelgroepverklaring van uw werknemer nodig. Uw werknemer kan deze binnen 3 maanden na indiensttreding aanvragen bij de instantie waarvan hij een uitkering ontving. Daarna kan het niet meer.
 • Als u de kopie van de doelgroepverklaring heeft kunt u in de loonaangifte van de werknemer ‘ja’ aanvinken bij de indicatie LKV.
 • Als u recht heeft op de LKV, ontvangt u van UWV een voorlopige berekening. Controleer deze berekening goed. Van de Belastingdienst ontvangt de definitieve berekening.

Aan de slag

 • Stel met  de Regelhulp financieel CV vast of uw werknemer tot de doelgroep behoort.
 • Bereken de hoogte van uw voordeel met de Regelhulp financieel CV
 • Vraag aan uw werknemer een kopie van de doelgroepverklaring.
 • Zet bij de loonaangifte de indicatie LKV op ‘ja’.
 • U ontvangt van UWV een voorlopige berekening. Controleer deze goed.
 • Meer informatie kunt u vinden via de links rechts op deze pagina.