Let op: Vanaf 1 januari 2024  is het jeugd-LIV afgeschaft. In 2024 betaalt de Belastingdienst nog wel het jeugd-LIV over de verloonde uren in 2023. Dit gaat automatisch nadat u uw loonaangifte (aangifte loonheffingen) heeft gedaan.
Hieronder de informatie zoals die tot 1 januari 2024 van toepassing was.

Jeugd-LIV

Neemt u een jongere in dienst van 18 tot en met 20 jaar die het minimumjeugdloon verdient? Dan kunt u jaarlijks automatisch in aanmerking komen voor het jeugd-LIV. Deze regeling compenseert een werkgever voor het feit dat de loonkosten voor jongeren zijn gestegen door de verhoging van het minimumjeugdloon.

Zo werkt het

 • De jeugd-LIV is mogelijk voor werknemers:
  • die op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19, of 20 jaar oud zijn
  • die zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen
  • met een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon voor hun leeftijd (Let op! een toeslag voor bijvoorbeeld overwerk telt ook mee.)
 • De hoogte van het jeugd-LIV is afhankelijk van het aantal verloonde uren en de leeftijd van de werknemer (zie tabel hieronder).
 • De Belastingdienst keert op basis van uw loonaangifte de vergoeding jaarlijks automatisch uit over het voorgaande jaar. Vul de loonaangifte dus goed en volledig in.
 • U hoeft geen aanvraag in te dienen, de Belastingdienst betaalt het automatisch uit.
 • Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend.
 • Als u recht heeft, ontvangt u eerst een voorlopige berekening. Controleer deze berekening goed.
 • De eis van minimaal 1248 verloonde uren geldt niet voor het jeugd-LIV.
 • Ook BBL-leerlingen kunnen in aanmerking komen voor het jeugd-LIV als de BBL-leerling betaald wordt volgens het wettelijk minimumjeugdloon.

Tabel: hoogte jeugd-LIV

Leeftijd op 31-12-2022 Jeugd-LIV per werknemer
per verloond uur
Maximale jeugd-LIV
per werknemer p/j
18 € 0,07 € 135,20
19 € 0,08 € 166,40
20 € 0,30 € 613,60

Meer uitleg over de berekening van het jeugd-LIV staat in de Toelichting UWV rekenregels Wtl.

Aan de slag