Neemt u een werkzoekende met verminderd arbeidsvermogen uit Amsterdam direct in dienst, dan kunt u direct een subsidie ontvangen van 50% van het wettelijk minimumloon gedurende maximaal 6 maanden. Dit heet een forfaitaire loonkostensubsidie. De kandidaat presteert naar vermogen en u heeft zekerheid over lagere loonkosten.

De forfaitaire loonkostensubsidie kan voorafgaan aan de loonkostensubsidie naar loonwaarde.

Zo werkt het

 • U neemt een kandidaat met verminderd arbeidsvermogen in dienst. (Het gaat om werkzoekenden die een bijstandsuitkering van gemeente Amsterdam ontvangen of mensen zonder uitkering die in Amsterdam wonen).
 • Voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst heeft de kandidaat bij u géén leerstage of proefplaatsing gehad.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst van tenminste 6 maanden voor een bepaald aantal uren, geen 0-uren contract.
 • U heeft de intentie om de kandidaat aansluitend een contractverlenging aan te bieden.
 • De (vermoedelijke)arbeidsbeperking wordt voor aanvang van het dienstverband beoordeeld en  vastgesteld door een jobcoach van gemeente Amsterdam.
 • U betaalt de kandidaat/werknemer salaris en u ontvangt een bedrag ter hoogte van 50 % van het minimumloon na rato van het aantal gewerkte uren.
 • Uiterlijk in de vijfde maand dat de werknemer bij u aan het werk is, bepaalt een jobcoach de loonwaarde van de werknemer. Deze meting bepaalt de hoogte van en het recht op loonkostensubsidie naar loonwaarde waar u mogelijk recht op heeft bij contractverlenging. Zie verder bij loonkostensubsidie naar  loonwaarde.

Heeft u een kandidaat op het oog met een Wajong-uitkering? Wanneer deze minder productief is, kunt u via het UWV mogelijk in aanmerking komen voor loondispensatie.

Uw voordeel

 • Compensatie van loonkosten.
 • Is de kandidaat opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak dan heeft u minder financieel risico bij ziekte (looncompensatie bij ziekte). En kunt u aanspraak maken op het loonkostenvoordeel (LKV) voor arbeidsbeperkten.

Aan de slag met forfaitaire loonkostensubsidie

 • Neem contact op met uw contactpersoon van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP). Deze persoon helpt u verder.
 • Heeft u nog geen contactpersoon? Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan of bel 0800-525 25 25.
 • In overleg met uw contactpersoon bij WSP dient u de aanvraag forfaitaire loonkostensubsidie in.