Heeft u een werkzoekende kandidaat uit Amsterdam op het oog die ondersteuning op de werkplek nodig heeft? En neemt u deze kandidaat direct in dienst? Dan kunt u een subsidie ontvangen van 50% van het wettelijk minimumloon gedurende 6 maanden. Dit heet een forfaitaire loonkostensubsidie.

U heeft lagere loonkosten en u kunt de kandidaat extra tijd en ruimte geven om het werk onder de knie te krijgen. Ook kan direct een jobcoach vanuit gemeente Amsterdam ingezet worden om de kandidaat en u te begeleiden. De forfaitaire loonkostensubsidie kan voorafgaan aan de loonkostensubsidie naar loonwaarde.

Zo werkt het:

 • U neemt een werkzoekende kandidaat uit Amsterdam, die ondersteuning op de werkplek nodig heeft, direct in dienst.
 • Het gaat om kandidaten die een bijstandsuitkering van de gemeente Amsterdam ontvangen of kandidaten zonder uitkering die door gemeente Amsterdam begeleid worden naar werk.
 • U biedt de kandidaat een arbeidsovereenkomst van tenminste 6 maanden voor een bepaald aantal uren, géén 0-uren contract.
 • De kandidaat gaat meteen bij u aan het werk. Met de kandidaat spreekt u niet eerst een proefplaatsing of leerstage af.
 • U betaalt de werknemer salaris en u ontvangt een bedrag ter hoogte van 50% van het minimumloon naar rato van het aantal gewerkte uren.
 • U zorgt voor begeleiding op de werkplek.
 • U heeft de intentie om de werknemer aansluitend een contractverlenging aan te bieden.
 • Om te bepalen of uw werknemer bij contractverlenging voor loonkostensubsidie naar loonwaarde in aanmerking komt, wordt uiterlijk in de vijfde maand dat de werknemer bij u aan het werk is een loonwaardemeting gedaan.

Uw voordeel

 • Compensatie van loonkosten.
 • Direct een arbeidskracht in dienst.
 • Een jobcoach die u en de werknemer begeleiding biedt waar nodig.

Aan de slag met forfaitaire loonkostensubsidie Amsterdam

 • Neem contact op met uw contactpersoon van Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP). Deze persoon helpt u verder.
 • Heeft u nog geen contactpersoon? Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan of bel 0800-525 25 25.
 • In overleg met uw contactpersoon bij WSP dient u de aanvraag forfaitaire loonkostensubsidie in.

Heeft u een kandidaat op het oog met een Wajong-uitkering? Mogelijk kunt u via UWV in aanmerking komen voor loondispensatie.