Certificeringsvoucher techniek Groot-Amsterdam

Heeft u werk dat geschikt is voor een jongere die een technisch vak wil leren? En komt deze jongere uit het praktijkonderwijs of heeft deze MBO-1 niveau. U kunt subsidie krijgen als u de jongere een bedrijfsgerichte praktijktraining biedt. Deze subsidie noemen we de Certificeringsvoucher techniek Groot-Amsterdam. Wellicht kan deze jongere voor u in de toekomst een geschikte vakkracht worden. Samen met andere werkgevers en opleidingsorganisaties binnen de technische branches helpt u 200 jongeren aan een beroepscertificaat.

Zo werkt het

 • U biedt een werkloze jongere (16 tot en met 26 jaar) uit de regio Groot-Amsterdam een werkplek waar deze werkervaring in de techniek kan opdoen. De jongere komt uit het praktijkonderwijs of heeft MBO-1 niveau.
 • Met gerichte praktijktraining én werkervaring die uw bedrijf biedt leert de jongere elementaire beroepsvaardigheden.
 • Uw bedrijf of branche-opleidingsorganisatie is door SBB geaccrediteerd als leerbedrijf voor één van de technische sectoren.
 • Voor de start van het traject vraagt u aan de gemeente waar de jongere woont of deze tot de doelgroep van de certificeringsvouchers behoort.
 • Alleen certificeringstrajecten die starten voor 30 juni 2017 komen in aanmerking. Er kunnen maximaal 200 trajecten worden gefinancierd. Bij toekenning van de subsidie is de datum van aanmelding bepalend.
 • U komt in aanmerking voor de certificeringsvoucher van € 2.000,00 als het traject heeft bestaan uit minimaal 40 praktijktrainingsdagen verzorgd door:
  • een erkende leermeester in een ‘leerhoek’ binnen het bedrijf of
  • bij een geaccrediteerd opleidingsbedrijf.
 • De certificeringsvoucher kan niet gelijktijdig worden gecombineerd met een BBL-opleiding (MBO) of met een andere overheidssubsidie.

Uw voordeel

 • Tegemoetkoming in de kosten die u maakt voor de inzet van een leermeester en praktijktrainingsfaciliteiten.
 • U investeert in de toekomst. Goed gekwalificeerd personeel wordt in de nabije toekomst schaars.
 • Door jongeren te helpen beroepskwalificaties te behalen geeft u invulling aan sociaal ondernemen.

Aan de slag met de Certificeringsvoucher techniek Groot-Amsterdam

 • Voor de start van het certificeringstraject bespreekt u met de projectleider van het Certificerings-traject of de jongere tot de doelgroep behoort en of het geboden traject geschikt is. Als dit het geval is ontvang u een schriftelijke bevestiging en de richtlijnen voor de administratie.
 • Aan het eind van het traject vraagt u uitbetaling van de certificeringsvoucher aan bij de projectleiding Certificeringstraject via j.benjamens@amsterdam.nl.
 • Heeft u vragen? Neem contact op met de projectleider van Certificeringstraject j.benjamens@amsterdam.nl, 06 5338 2153.

 

De certificeringsvoucher is onderdeel van het regioplan‘Werk maken van Talent’. Cofinanciering wordt verstrekt door het ministerie van SZW regeling cofinanciering sectorgelden. De projectleiding is belegd bij de gemeente Amsterdam, RVE Economie

De WSP samenwerkingspartners:

AM match
Pantar
Uithoorn
De Ronde Venen
Ouder-Amstel
Haarlemmermeer
Diemen
Amsterdam
Amstelveen
Aalsmeer
UWV
AM match, Pantar, Uithoorn, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, UWV