Loonkostensubsidie naar loonwaarde

* De kandidaat heeft een arbeidsbeperking en een bijstandsuitkering of…

Jeugd-LIV

*Vanaf 1 januari 2024 is het jeugd-LIV afgeschaft *In 2024…

Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

*Voor praktijkplaatsen in de derde leerweg mbo *Voor werkzoekenden en…

Proefplaatsing gemeenten

* Voor kandidaten die begeleid worden naar werk door een…

Proefplaatsing UWV

* De kandidaat heeft een uitkering van UWV * Beoordelen…

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

*Financiële tegemoetkoming *Automatisch uitgekeerd via de Belastingdienst *Voor werknemers met…

Tijdelijke loonkostensubsidie

* Voor kandidaten die begeleid worden naar werk door een…

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

* Bij kandidaten met een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, Participatiewetuitkering…

Loonkostenvoordeel (LKV)

* Voor kandidaten ouder dan 56 jaar * Voor kandidaten…

Subsidieregeling praktijkleren

* Voor praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen * Tegemoetkoming in de kosten…

Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

*Compensatie van de loonkosten én bedrijfskosten *Voor personeel dat speur-…

Jobcoaching gemeenten

* De kandidaat heeft structurele functionele beperkingen * Ondersteuning op…