Werkgeversarrangement gemeente Amsterdam

* Voor grote groepen personeel * Werving en selectie van…

Jobcoaching gemeenten

* De kandidaat heeft structurele functionele beperkingen * Ondersteuning op…

Loondispensatie

*De kandidaat heeft een Wajong-uitkering *Verminderde productiviteit wordt gecompenseerd *Begeleiding…

Voorzieningen

* De kandidaat heeft structurele functionele beperkingen * Ook mogelijk…

Jobcoaching UWV

* De kandidaat heeft structurele functionele beperkingen * Ondersteuning op…