Het Werkgeverservicepunt Groot-Amsterdam is een samenwerkingsverband van UWV, Pantar, AM match en de gemeenten [partner-gemeentes showlink=false]. Deze samenwerking is tot stand gekomen om de diensten en regelingen van de samenwerkende partners te bundelen. Door het aanbieden van dezelfde diensten en regelingen via één punt is het voor werkgevers in de regio duidelijker wat zij kunnen verwachten.

De samenwerkende partijen zijn: