Vermoedt u dat u personeel heeft dat krap bij kas zit? Wijs ze dan vrijblijvend op de minimavoorzieningen van de gemeente waarin zij wonen. Elke gemeente heeft minimavoorzieningen voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

Voorbeelden van minimavoorzieningen

De minimavoorzieningen zijn er voor mensen die het financieel moeilijk hebben. De voorzieningen zijn uitgebreid en divers. Denk aan een extra bijdrage voor de kinderopvang, een laptop voor een schoolgaand kind, kwijtschelding van gemeentebelastingen of een gratis identiteitskaart. Hier vindt u een overzicht van de minimavoorzieningen van de gemeente Amsterdam. Alle gemeenten hebben minimavoorzieningen.

Ook voor uw werknemers

Alle gemeenten in de regio Groot-Amsterdam hebben een budget voor mensen met een laag inkomen of weinig geld. Deze minimavoorzieningen zijn onvoldoende bekend bij de doelgroep. Daarom roepen gemeenten werkgevers op om personeel te wijzen op deze voorzieningen.

Wat kunt u als werkgever doen?

Heeft u het idee dat er bij u op de werkvloer mensen zijn die krap bij kas zitten? Wijs uw medewerkers dan op de minimavoorzieningen. Uw gemeente kan u helpen. Voor medewerkers uit de gemeente Amsterdam kunt u mailen naar pakjekans@amsterdam.nl of kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans. Overigens zijn de minimavoorzieningen er voor iedereen, ook voor werkgevers die krap bij kas zitten.

Aan de slag met de minimavoorzieningen

  • Stuur een informatiebrief naar al uw medewerkers over de minimavoorzieningen.
  • Medewerkers willen hun financiële problemen vaak niet met hun werkgever bespreken. Vermeld daarom in de brief het telefoonnummer van uw gemeente. Medewerkers uit Amsterdam kunt u wijzen op de website: amsterdam.nl/pakjekans
  • Tip! De gemeente Amsterdam heeft een standaardbrief klaarliggen die u kunt gebruiken. Mail naar pakjekans@amsterdam.nl of kijk op amsterdam.nl/pakjekans

Kleine moeite, groot gebaar naar personeel

Uw personeel wijzen op de minimavoorzieningen is een kleine moeite, maar u helpt mensen die krap bij kas zitten enorm. Frank Klein Woolthuis van schoonmaakbedrijf Hectas heeft zijn medewerkers een informatiebrief gestuurd: “Het kost je een postzegel, en je helpt er een ander mee.”