ING Economisch Bureau: sector agrarisch

Sectorupdate Bloemen en planten, ABN AMRO Economisch Bureau (februari 2013)

Visie op Agrarisch: sectorupdate 2013, ABN AMRO Economisch Bureau (mei 2013)

ABN AMRO Zakelijk: sector agrarisch

Floreren met flexibiliteit. De Nederlandse tuinbouw op weg naar 2030, Rabobank

Rabobank: publicaties voor agrarische ondernemers

CBS: themapagina landbouw

Amsterdam Economic Board: cluster flowers & food

Sectorrapportage Hoger Gezondheidszorgonderwijs, ROA Universiteit Maastricht (februari 2013)

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016, ROA Universiteit Maastricht (november 2011)

Programma ‘In voor Zorg!’

Rijksoverheid: Werken in de Zorg