Forfaitaire loonkostensubsidie Amsterdam

* De kandidaat heeft ondersteuning op de werkplek nodig *…

Loonkostensubsidie naar loonwaarde

* De kandidaat heeft een arbeidsbeperking en een bijstandsuitkering of…

HARRIE©-training

* Training voor een werknemer die een collega met ondersteuningsbehoefte…

Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

*Voor praktijkplaatsen in de derde leerweg mbo *Voor werkzoekenden en…

Proefplaatsing gemeenten

* Voor kandidaten die begeleid worden naar werk door een…

Proefplaatsing UWV

* De kandidaat heeft een uitkering van UWV * Beoordelen…

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

*Financiële tegemoetkoming *Automatisch uitgekeerd via de Belastingdienst *Voor werknemers met…

Perspectiefbaan

*Voor kandidaten die begeleid worden naar werk door de gemeente…

Tijdelijke loonkostensubsidie

* Voor kandidaten die begeleid worden naar werk door een…

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

* Bij kandidaten met een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, Participatiewetuitkering…

Loonkostenvoordeel (LKV)

* Voor kandidaten ouder dan 56 jaar * Voor kandidaten…

Subsidieregeling praktijkleren

* Voor praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen * Tegemoetkoming in de kosten…