Jeugd-LIV

*Financiële tegemoetkoming *Voor werknemers van 18 t/m 20jaar *Ook voor…

HARRIE© training

* Training voor een werknemer met een Amsterdamse collega die…

Forfaitaire loonkostensubsidie Amsterdam

* De kandidaat heeft verminderd arbeidsvermogen * Verminderde productiviteit wordt…

Loonkostensubsidie naar loonwaarde

* De kandidaat heeft een arbeidsbeperking en een bijstandsuitkering of…

Traineeplaats voor jongeren gemeente Amsterdam

* Werkzoekende jongeren tot 27 jaar uit Amsterdam * Extra…

Startersbeurs voor jongeren

* Voor jonge gediplomeerde starters zonder uitkering * U biedt…

Perspectiefbaan

*Voor kandidaten die begeleid worden naar werk door de gemeente…

Tijdelijke loonkostensubsidie

* Voor kandidaten die begeleid worden naar werk door een…

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

* Bij kandidaten met een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, Participatiewetuitkering…

Loonkostenvoordeel (LKV)

* Voor kandidaten ouder dan 56 jaar * Voor kandidaten…

Proefplaatsing UWV

* De kandidaat heeft een uitkering van UWV * Beoordelen…

Subsidieregeling praktijkleren

* Voor praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen * Tegemoetkoming in de kosten…