De Participatiewet is sinds 1 januari 2015 van kracht. De Participatiewet vervangt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb).

Onderstaand filmpje geeft in enkele minuten een heldere uitleg over de werking van de Participatiewet en de Banenafspraak.

Sociaal akkoord

Met het afsluiten van het sociaal akkoord hebben werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de overheid de banenafspraak opgesteld. Zij slaan de handen ineen om tot 2026 landelijk 125.000 nieuwe werkplekken te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid zorgt voor 25.000 werkplekken en het bedrijfsleven zorgt voor 100.000 plaatsen.

Voor wie is de Participatiewet?

Iedereen die (tijdelijk) niet in zijn eigen inkomen kan voorzien, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Werft u personeel via WSP dan krijgt u altijd kandidaten die binnen deze doelgroep vallen. WSP helpt u invulling te geven aan de wet.

Doelgroepregister & kandidatenverkenner

Kandidaat gevonden?
In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die binnen de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register. Heeft u zelf een kandidaat gevonden? Dan kunt u via de website van UWV opvragen of deze tot de doelgroep behoort. Advies nodig? Wij helpen u graag.

Op zoek naar een kandidaat?
Bent u op zoek naar werknemers die onder de banenafspraak vallen? Of wilt u de kenmerken weten van deze mensen, zoals reisafstand, opleidingsniveau, het aantal uur dat een kandidaat wil werken, en in welke mate ze beschikbaar zijn voor werk? Neem contact op met een adviseur van WSP.

Nieuw in 2017
Nieuw in 2017 is dat als in de praktijk blijkt dat een kandidaat niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen deze ook tot de doelgroep banenafspraak behoort. WSP brengt u graag in contact met kandidaten waarvoor dit van toepassing is.  Geïnteresseerd? Wij helpen u graag.

Geldt de wet voor u?

We moedigen uiteraard iedere werkgever aan om werkzoekenden met een arbeidsbeperking een kans te geven. De extra aandacht die u investeert betaalt zich namelijk op andere vlakken uit. Zo leert onze ervaring. Vanaf 25 werknemers of meer bent u als werkgever verplicht bij te dragen aan de gestelde doelstellingen.

Quotumregeling

Door de positieve resultaten (07/2016) ziet de staatssecretaris geen reden om de quotumregeling te activeren. Tot nu toe blijken werkgevers goed op weg. Wordt het quotum in de toekomst niet gehaald? Dan komt er een wettelijke quotumregeling voor bedrijven met 25 werknemers of meer. Voor elke niet ingevulde werkplek wordt dan een heffing opgelegd van € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats. Het blijft dus zaak op tijd invulling te geven aan de wet.

Sociaal Ondernemen

Voldoen aan het quotum van de Participatiewet is eigenlijk Sociaal Ondernemen. En dat heeft meer voordelen dan alleen financiële. Sociaal Ondernemen heeft namelijk veel effect op de sfeer op de werkvloer. Uw medewerkers, maar ook uw klanten zijn trots op een sociaal bedrijf. Daarnaast is het in de nabije toekomst al noodzakelijk om zuinig te zijn op goed gekwalificeerd personeel, dat wordt door vergrijzing en ontgroening namelijk steeds schaarser. Inspiratie nodig? Lees verder over sociaal ondernemen.

Subsidies en regelingen

Subsidies en regelingen maken het u makkelijker om de Participatiewet in de praktijk te brengen. In sommige gevallen kunnen deze worden gecombineerd. Ook hierin kan WSP u van dienst zijn. Onze adviseurs kennen alle mogelijkheden en bieden u advies op maat. Dat scheelt u een hoop uitzoekwerk. Toch liever zelf kijken? Gebruik het subsidiefilter op deze site.

Jobcarving

Bij jobcarving splitst u bestaande functies op om banen te creëren voor mensen met een beperking. Een voordeel van jobcarving is dat gespecialiseerde medewerkers in uw bedrijf zich volledig kunnen richten op hun hoofdwerkzaamheden. Alle – vaak eenvoudige handelingen en taken – die daarbuiten vallen, bundelen we in nieuwe functies die geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

Van start met arbeidsanalyse of quickscan

Beide tools zijn gedegen middelen om inzicht te krijgen in het werkproces. Met de arbeidsanalyse of quickscan analyseren we de bestaande werkprocessen en functies van uw organisatie en onderzoeken we welke werkzaamheden door iemand met een arbeidsbeperking uitgevoerd kunnen worden. U behaalt daardoor mogelijk meer efficiency in het werkproces en u geeft invulling aan de Participatiewet. Lees hier meer over arbeidsanalyse en quickscan of vraag een adviesgesprek aan.

Hulp en begeleiding vanuit WSP

Bij WSP staat een team met adviseurs voor u klaar. Zij weten alles van de Participatiewet en kunnen u meteen vertellen welke subsidies op uw bedrijf van toepassing zijn. Heeft u nog geen adviseur? Neem dan contact met ons op.


Documentatie over de Participatiewet en de Banenafspraak