Looncompensatie bij ziekte voor 56-plus (no-riskpolis)

Neemt u een kandidaat van 56 jaar of ouder met een WW-uitkering in dienst? Dan kunt u bij ziekte gebruikmaken van looncompensatie bij ziekte. Dit wordt ook wel de no-riskpolis genoemd. Hiermee bent u financieel verzekerd tegen uitval door ziekte.

Veranderingen n.a.v. de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) komt met de volgende veranderingen voor werkgevers:

  • Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling voor werkgevers die een jongere, oudere of arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen.
  • Let op! De premiekortingen verdwijnen, voor werkgevers is er een overgangsregeling.
  • Ook voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar is er nu een lage inkomensvoordeel (LIV), dit wordt het jeugd-LIV genoemd.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of hebben.

Lees meer …

Van premiekorting naar loonkostenvoordeel (LKV)

Voor werkgevers die de afgelopen jaren recht hadden op een premiekorting is er een overgangsregeling. Wilt u hier gebruik van maken, geef dit dan aan bij de laatste loonaangifte van 2017. Meer informatie vindt u op de website van UWV.

Jeugd-LIV

Per 1 januari 2018 kunt u gebruik maken van het jeugd-LIV, een tegemoetkoming in de loonkosten voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar. Dit omdat het minimumjeugdloon voor deze jongeren per 1 juli 2017 is verhoogd.

Lees meer …

Over de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Per 1 januari 2017 is het Lage Inkomensvoordeel (LIV) ingegaan. Het jeugd-LIV en het LKV gaan in op 1 januari 2018. Als u een werknemer in dienst heeft of aanneemt die tot de doelgroep behoort, kunt u in aanmerking komen voor deze tegemoetkomingen.

Blijf ons volgen

Via deze pagina en via de social media houden we u op de hoogte van komende wijzigingen in de subsidies. Blijf ons volgen.

Overzicht subsidies voor werkgevers