Diversiteit op de werkvloer

Diversiteit op de werkvloer

Diversiteit in Amsterdam

Amsterdam groeit. Op 1 januari 2018 telde Amsterdam 854.613 inwoners. En elk jaar komen er ruim 10.000 mensen bij. De groei is het gevolg van migratie, Amsterdammers vertegenwoordigen meer dan 180 verschillende culturen. En de samenstelling van de bevolking verandert. We krijgen steeds minder kinderen. We zijn met meer vrouwen dan mannen. En we worden steeds ouder én fitter, dus we werken langer door. En dat is hard nodig om de economie draaiende te houden.

Culturele diversiteit

De Amsterdamse bevolkingssamenstelling wordt elk jaar diverser. Dat valt te concluderen uit het groeiend aandeel westerse en niet-westerse Amsterdammers, maar ook uit de steeds groter wordende heterogeniteit binnen deze groepen. Van een duidelijke meerderheidsgroep is in Amsterdam geen sprake, er wordt ook wel gesproken van superdiversiteit.

Diversiteit op de werkvloer

Diversiteit op de werkvloer gaat om meer dan alleen culturele diversiteit. Een diverse werkvloer is een afspiegeling van de maatschappij. Er is een gelijke verdeling van mannen en vrouwen, er werken mensen van alle leeftijden, en ook mensen met een arbeidsbeperking. Iedereen brengt zijn eigen kennis, ervaring en talenten mee.

Diversiteitsmanagement

Met diversiteitsmanagement streven organisaties naar een evenwichtige, diverse samenstelling van personeel op alle niveaus binnen de arbeidsorganisatie. Daarmee benutten ze de verschillen in leeftijd, geslacht en etniciteit optimaal. En dat heeft grote voordelen.

Voordelen van diversiteit

  • Samenwerken met verschillende mensen stimuleert de creativiteit binnen uw organisatie. Verschillende invalshoeken, ervaringen en visies voorkomen een ‘tunnelvisie’ en inspireren om buiten de bestaande kaders te denken. Dit leidt tot innovatie van uw producten en diensten.
  • Als u werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft, dan straalt dat af op uw imago. MVO is populair. Klanten en medewerkers komen graag bij een sociaal bedrijf.
  • Met een divers samengesteld personeelsbestand kunt u grotere groepen klanten begrijpen en bedienen. Dit kan leiden tot een hogere omzet.
  • Als iedere werkzoekende welkom is in uw bedrijf, dan heeft u ook toegang tot een groter aanbod van personeel. Een groot voordeel in een krapper wordende arbeidsmarkt.
  • U kunt meteen invulling geven aan de Participatiewet, onze adviseurs kennen de Participatiewet en helpen u zo efficiënt mogelijk op weg.
  • Kiest u voor personeel met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? Een team met iemand waar rekening mee gehouden moet worden, is over het algemeen een socialer team. Daar profiteert iedereen van.

 

"Wij zijn een Amsterdams bedrijf. Van, met, voor en door Amsterdammers."

Peter Buisman
GVB

Subsidies?

Werf divers personeel via WSP en maak gebruik van regelingen en subsidies.

Bekijk subsidies

De WSP samenwerkingspartners:

AM match
Pantar
Uithoorn
De Ronde Venen
Ouder-Amstel
Haarlemmermeer
Diemen
Amsterdam
Amstelveen
Aalsmeer
UWV
AM match, Pantar, Uithoorn, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, UWV