Met een arbeidsanalyse onderzoeken we hoe werkprocessen en functies in uw organisatie zijn opgebouwd. En waar voor u de kansen liggen om werk te bieden aan kandidaten met een arbeidsbeperking.

De Arbeidsanalyse in vier stappen

Stap 1

 • We maken kennis en kijken samen in hoeverre we een quickscan of arbeidsanalyse in uw organisatie kunnen uitvoeren.
 • U ontvangt een opdrachtbevestiging van de arbeidsanalyse of quickscan. Hierin staan de afspraken die we hebben gemaakt over de uitvoering.
 • Soms kunnen we direct een geschikte vacature maken, dan is er geen quickscan of arbeidsanalyse nodig. We gaan dan direct door naar stap 4.

Stap 2

 • We bespreken de (personele) bedrijfsdoelstellingen en brengen de afdelingen met de verschillende functies in kaart. Centraal staat hoe de huidige medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden ontlast kunnen worden.
 • We analyseren de werkprocessen op de afgesproken afdelingen en zoeken naar taken die door mensen met een arbeidsbeperking uitgevoerd kunnen worden.
 • Deze taken gebundeld vormen een nieuwe functie voor een kandidaat met een arbeidsbeperking.
 • We doen dit zonder dat dit leidt tot verstoringen van de werkprocessen of andere ongewenste neveneffecten.

Stap 3

 • U krijgt op basis van de arbeidsanalyse een helder advies met een overzicht van de taken die geschikt zijn voor werkzoekenden met een arbeidshandicap en/of verminderde arbeidsproductiviteit.

Stap 4

 • We stellen samen met u een kandidaat-profiel op en starten de werving en selectie.
 • Wij helpen u bij het aanvragen van subsidies en kosteloze werkbegeleiding.

De werkzaamheden van WSP zijn kosteloos. Wel vragen wij uw commitment en betrokkenheid. Soms zijn we binnen één gesprek klaar bij een bedrijf, voor het uitvoeren van een arbeidsanalyse zijn vaak meerdere gesprekken nodig. Als u één afdeling gescreend wilt hebben zijn we sneller klaar dan bij meerdere afdeling. Vooraf kunnen we een goede inschatting geven van de tijd die hierbij gevraagd wordt van u. Neem contact op voor een adviesgesprek.

Arbeidsanalyse: De voordelen op een rij

 • Kosteloos advies + werving & selectie
 • Mogelijk meer effectiviteit op de werkvloer
 • Een mogelijke kostenbesparing door efficiënter werken
 • Creatie arbeidsplaatsen voor de Participatiewet
 • Kosteloze werkbegeleiding