Informatie coronavirus

 

 

Informatie coronavirus

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus (COVID-19) zijn voor iedereen voelbaar, ook voor werkgevers. Daarom heeft de overheid steunmaatregelen afgekondigd.
Op deze pagina vindt u een overzicht van links naar actuele informatie die voor u als werkgever relevant is.


Laatste update dinsdag 31 maart 2020

Noodpakket voor banen en economie

Om burgers tegemoet te komen in de gevolgen van het coronavirus ontwikkelde de overheid een pakket aan steunmaatregelen. De overheid heeft dit noodpakket voor banen en economie verder uitgewerkt.

Hieronder vindt u:

  • een overzicht van beschikbare tijdelijke financiële regelingen
  • de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
  • aanvraag NOW naar verwachting vanaf 6 april 2020 beschikbaar
  • de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
  • de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

N.B. Onderaan deze pagina vindt u relevante actuele informatie specifiek voor werkgevers in Groot-Amsterdam.

Overzicht tijdelijke financiële regelingen

In het overzicht hieronder vindt u welke financiële regelingen op dit moment beschikbaar zijn.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt Werktijdverkorting

De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gekomen.

Aanvraag NOW

UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april 2020 een aanvraag kunnen indienen. Dit werd vandaag bekend gemaakt, zie het nieuwsbericht: NOW regeling klaar, loketten bijna open op Rijksoverheid. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de aanvraagdatum. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Bekijk op de site van UWV de veelgestelde vragen over de
Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging Werkgelegenheid

Belangrijk: De Belastingdienst roept op om snel de aangifte loonheffing in te dienen. Het UWV heeft de gegevens straks nodig bij de verwerking van uw aanvraag van de NOW. Indien nodig kunt u uitstel van betaling aanvragen.

Aanvraag Werktijdverkorting al ingediend

Heeft u al een aanvraag Werktijdverkorting ingediend? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid hoe de afhandeling verloopt.

Vraag en antwoord aanvraag Werktijdverkorting.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is bedoeld voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen.

Gedupeerde ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 ontvangen om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Aanvragen TOGS

De TOGS kunt u aanvragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, dan kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

De regeling bestaat uit twee delen:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 3 maanden – die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Bekijk op de site van Rijksoverheid de informatie over de Tozo. Voor de regeling Tozo geldt een aantal voorwaarden.Wilt u weten of de Tozo voor u geldt? Kijk op Tozo overbruggingsregeling check.

Actuele informatie coronavirus

Gemeente Amsterdam

Op de website van de gemeente Amsterdam vindt u actuele informatie over het coronavirus in Amsterdam, ook voor werkgevers.

Actuele informatie coronavirus Amsterdam

Veelgestelde vragen

Op de website van UWV vindt u algemene informatie over het coronavirus en kunt u terecht voor veelgestelde vragen over het coronavirus.

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Noodpakket Banen en Economie

Op 17 maart nam de overheid maatregelen vanwege de Coronacrisis. Bekijk het Noodpakket voor banen en economie.

De WSP samenwerkingspartners:

AM match
Pantar
Uithoorn
De Ronde Venen
Ouder-Amstel
Haarlemmermeer
Diemen
Amsterdam
Amstelveen
Aalsmeer
UWV
AM match, Pantar, Uithoorn, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, UWV