Steunmaatregelen coronacrisis

Informatie voor werkgevers

Steunmaatregelen coronacrisis

Veel werkgevers worden hard getroffen door de coronacrisis. Daarom heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om u als werkgever zo goed mogelijk te ondersteunen.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.

Tegemoetkoming NOW aanvragen

Er zijn 6 aanvraagperiodes om een tegemoetkoming aan te vragen. Lees op UWV.nl hoe u de NOW kunt aanvragen.

Definitieve berekening

Als u een tegemoetkoming heeft aangevraagd, dan krijgt u eerst een voorschot. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, kan de definitieve tegemoetkoming berekend worden. Hiervoor moet u per aanvraagperiode een aparte aanvraag doen. Lees verder op UWV.nl

Hoogte definitieve berekening
Op www.simulatienow.nl kunt u een inschatting maken hoe hoog het definitieve bedrag van uw tegemoetkoming Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt. En welk bedrag u uiteindelijk moet terugbetalen of als nabetaling ontvangt. Voor elke aanvraagperiode NOW is een aparte simulatietool ontwikkeld.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

De TVL is beschikbaar voor bijna alle ondernemers die hun bedrijf voor 15 maart 2020 inschreven in het Handelsregister van KVK. Voor een paar specifieke sectoren is er extra steun. Meer informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en wanneer en hoe u de tegemoetkoming kunt aanvragen leest u op de websites van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksoverheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de regelingen van het kabinet om zelfstandige ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Meer informatie over de Tozo
Kijk op Krijg ik Tozo check of de Tozo voor u geldt en op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de aanvraagperioden.

Meer informatie & relevante links


Steun- en herstelpakket Rijksoverheid
Alle financiële- en investeringsmaatregelen voor werkgevers en zelfstandigen in alle sectoren vindt u op Rijksoverheid.nl.

Veelgestelde vragen UWV
Op de website van UWV vindt u algemene informatie en kunt u terecht voor veelgestelde vragen over de coronamaatregelen.

KVK coronaloket
Op het KVK Coronaloket vindt u onder meer een regelingencheck, veelgestelde vragen en inspirerende ondernemersinitiatieven.

Toolbox Corona en Banenafspraak
Werkgevers met medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak kunnen aanvullende informatie en tips vinden in de Toolbox Corona en Banenafspraak

De WSP samenwerkingspartners:

AM match
Pantar
Uithoorn
De Ronde Venen
Ouder-Amstel
Haarlemmermeer
Diemen
Amsterdam
Amstelveen
Aalsmeer
UWV
AM match, Pantar, Uithoorn, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, UWV