Steunmaatregelen coronacrisis

Informatie voor werkgevers

Steunmaatregelen coronacrisis

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen.

Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie.

Hieronder leest u meer over de NOW, TVL en Tozo en tot wanneer u deze kunt aanvragen.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.

Tegemoetkoming NOW aanvragen

Voor de periode juli, augustus en september 2021 kunt u tot en met 30 september 2021 tegemoetkoming aanvragen. Lees op UWV.nl hoe u de NOW kunt aanvragen.

Definitieve berekening

Als u een tegemoetkoming heeft aangevraagd, dan krijgt u eerst een voorschot. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, kan de definitieve tegemoetkoming berekend worden. Hiervoor moet u per aanvraagperiode een aparte aanvraag doen. Lees verder op UWV.nl.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.  U kunt TVL Q3 2021 aanvragen tot en met 26 oktober 2021 17:00 uur.

Meer informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL),  hoe u de tegemoetkoming kunt aanvragen leest u op de websites van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksoverheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de regelingen van het kabinet om zelfstandige ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Kijk op Krijg ik Tozo check en op Rijksoverheid.nl of de Tozo voor u van toepassing is en tot wanneer u deze kunt aanvragen.

Meer informatie & relevante links


Steun- en herstelpakket Rijksoverheid
Alle financiële- en investeringsmaatregelen voor werkgevers en zelfstandigen in alle sectoren vindt u op Rijksoverheid.nl.

Veelgestelde vragen UWV
Op de website van UWV vindt u algemene informatie en kunt u terecht voor veelgestelde vragen over de coronamaatregelen.

KVK coronaloket
Op het KVK Coronaloket vindt u onder meer een regelingencheck, veelgestelde vragen en inspirerende ondernemersinitiatieven.

Toolbox Corona en Banenafspraak
Werkgevers met medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak kunnen aanvullende informatie en tips vinden in de Toolbox Corona en Banenafspraak

De WSP samenwerkingspartners:

AM match
Pantar
Uithoorn
De Ronde Venen
Ouder-Amstel
Haarlemmermeer
Diemen
Amsterdam
Amstelveen
Aalsmeer
UWV
AM match, Pantar, Uithoorn, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, UWV