Steunmaatregelen coronacrisis

Informatie voor werkgevers

Steunmaatregelen coronacrisis

Veel werkgevers worden hard getroffen door de coronacrisis. Daarom heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om u als werkgever zo goed mogelijk te ondersteunen.

Deze pagina wijst u de weg naar de maatregelen die op u van toepassing zijn en naar andere actuele informatie hierover.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

De eerste aanvraagperiode van de NOW is gesloten vanaf 6 juni 2020. Als u in de eerste periode NOW heeft aangevraagd: op 20 mei 2020 zijn er een aantal aanpassingen in de NOW-regeling bekendgemaakt die misschien gevolgen voor u hebben.

Op maandag 6 juli is de tweede aanvraagperiode NOW ingegaan. U kunt tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Het doel van de tweede aanvraagperiode NOW is dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. En ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie.

Meer over de NOW en hoe u die kunt aanvragen leest u op de website van UWV.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfst. ondernemers (Tozo 2)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Tozo 2

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind mei 2020 aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 4 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 30 september 2020.

Wanneer u in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, dan kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

De regeling bestaat uit twee delen:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 4 maanden – die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Voor de regeling Tozo geldt een aantal voorwaarden. Check hier of de Tozo voor u geldt. Of lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020. De getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Meer informatie over de TVL
Meer informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en wanneer en hoe u de tegemoetkoming kunt aanvragen leest u op de websites van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksoverheid.

Relevante links


Overzicht financiële regelingen Rijksoverheid
Op de website van de Rijksoverheid vindt u de financiële noodmaatregelingen voor werkgevers en zelfstandigen in alle sectoren.

Gemeente Amsterdam
Op de website van gemeente Amsterdam vindt u actuele informatie over de coronacrisis in Amsterdam, ook voor werkgevers.

Veelgestelde vragen UWV
Op de website van UWV vindt u algemene informatie en kunt u terecht voor veelgestelde vragen over de coronacrisis.

KVK coronaloket
Op het KVK Coronaloket vindt u onder meer een regelingencheck, veelgestelde vragen en inspirerende ondernemersinitiatieven.

Toolbox Corona en Banenafspraak
Werkgevers met medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak kunnen aanvullende informatie en tips vinden in de Toolbox Corona en Banenafspraak

De WSP samenwerkingspartners:

AM match
Pantar
Uithoorn
De Ronde Venen
Ouder-Amstel
Haarlemmermeer
Diemen
Amsterdam
Amstelveen
Aalsmeer
UWV
AM match, Pantar, Uithoorn, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, UWV