Met het project Step to Work helpt Nuon werkzoekenden met een uitkering weer aan het werk. Alice Diels HR-directeur van NUON vertelt over de werkervaringsplekken.

400 werkervaringsplekken

“Nuon staat midden in de samenleving, we doen iets terug door kansen te bieden door mensen die het moeilijk vinden om zelfstandig een baan te vinden. Sinds 2006 hebben we hier 400 werkervaringsplekken. Mensen kunnen hier een jaar lang werkervaring opdoen. Eerst krijgen ze een opleiding waarin wordt uitgelegd wat het is om te werken, en om jezelf te presenteren. Vervolgens lopen ze een jaar lang mee onder begeleiding van collega’s.”

Tip voor ondernemers

Nuon adviseert andere werkgevers aan om sociaal te ondernemen. “Het is een verrijking voor je organisatie en je doet iets terug voor de samenleving.”