Het Schoolbureau – 50-plus vindt werk in het onderwijs

Er zijn steeds meer oudere hoogopgeleide professionals zonder werk. Terwijl…

Amsterdam Economic Board: cluster flowers & food

Sectorrapportage Hoger Gezondheidszorgonderwijs, ROA Universiteit Maastricht (februari 2013)

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016, ROA Universiteit Maastricht (november 2011)

Programma ‘In voor Zorg!’

Rijksoverheid: Werken in de Zorg

Human capital agenda (HCA) voor het cluster life sciences & health, Amsterdam Economic Board (november 2012)

Amsterdam Economic Board: cluster life sciences & health

Zorgvisie 2020. Zorg(en) voor de toekomst, ING Economisch Bureau (augustus 2012)

CBS: themapagina gezondheid en welzijn

Sectorupdate gezondheidszorg, Rabobank (april 2013)

Rabobank cijfers en trends: gezondheidszorg