De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016, ROA Universiteit Maastricht (november 2011)

SBB Barometer, stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (juni 2013)

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven: Kans op Werk

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft veel informatie over…

Sectoren in economisch perspectief 2013, ING Economisch Bureau (december 2012)

Factsheet Arbeidsmarkt & Economie Amsterdam, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (januari 2013)

Antwoordvoorbedrijven.nl

Aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk, AstrI (juli 2012)

Brochure Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

Factsheet ‘Ondernemerschap in Amsterdam’, O+S Amsterdam (november 2011)

De toekomst van de arbeidsmarkt in de metropoolregio Amsterdam tot 2016, SEO Economisch Onderzoek (januari 2012)