Human Capital Agenda voor het Cluster Logistiek (Amsterdam Economic Board)

Factsheet Arbeidsmarkt & Economie Amsterdam, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (januari 2013)

Antwoordvoorbedrijven.nl

Brochure Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

Verkenning arbeidsmark Logistiek (KvK)

Logistiek.nl

De toekomst van de arbeidsmarkt in de metropoolregio Amsterdam tot 2016, SEO Economisch Onderzoek (januari 2012)

Brancheschets Transportsector, UWV WERKbedrijf (januari 2012)

CBS: thempagina verkeer en vervoer

ING Economisch Bureau: transport en logistiek

Kenniscentrum VTL