Aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk, AstrI (juli 2012)

Visie en strategie Greenport Aalsmeer 2030, Greenport Aalsmeer (mei 2012)

SWOT-analyse Food en Flowers, Economic Board Amsterdam

Visie en strategie Greenport Aalsmeer 2030, Greenport Aalsmeer (mei 2012)

Stichting Blooming Breders

LTO Noord

Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijen (VGB)

Stichting Greenport Aalsmeer

Brochure Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

De toekomst van de arbeidsmarkt in de metropoolregio Amsterdam tot 2016, SEO Economisch Onderzoek (januari 2012)