Topsectoren: beeld en ontwikkeling, Panteia / Ondernemerschap.nl (april 2013)

Human Capital in Topsectoren: tuinbouw en uitgangsmaterialen

Sectorrapportage Hoger Agrarisch Onderwijs, ROA Universiteit Maastricht (februari 2013)

Kenniscentrum Aequor: cijfers en trends

Productschap Tuinbouw: tuinbouwcijfers

Sectorbeschrijving Land- en tuinbouw, UWV WERKbedrijf (februari 2013)

Kwartaalbericht agrarische sector, ING Economisch Bureau (februari 2013)

ING Economisch Bureau: sector agrarisch

Sectorupdate Bloemen en planten, ABN AMRO Economisch Bureau (februari 2013)

Visie op Agrarisch: sectorupdate 2013, ABN AMRO Economisch Bureau (mei 2013)

ABN AMRO Zakelijk: sector agrarisch

Floreren met flexibiliteit. De Nederlandse tuinbouw op weg naar 2030, Rabobank