UWV is het trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Wij bieden werkgevers informatie en voorzieningen bij het vinden van gekwalificeerd personeel. Werkzoekenden ondersteunen wij bij het vinden van werk. Totdat zij weer aan het werk zijn, kunnen werkzoekenden bij ons terecht voor het aanvragen van een uitkering (WW, WWB).

Voor werkgevers behandelen wij ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen. Ons doel is zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Samen met gemeenten ondersteunen wij werkzoekenden met advies, informatie en re-integratiemiddelen. Werkgevers kunnen bij hun vraag naar personeel rekenen op dienstverlening op maat.