De gemeenten [partner-gemeentes showlink=false] brengen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt bij elkaar. Door vacatures beschikbaar te stellen aan werkzoekenden met een (WWB) uitkering helpen werkgevers de werkloosheid in Amsterdam terug te dringen. De werkgever wordt hierin ondersteund met een effectieve en kostenbesparende dienstverlening.

De personele vraag wordt op maat ingevuld  door werkgevers en werkzoekenden met een uitkering bij elkaar te brengen. Ervaren adviseurs selecteren geschikte kandidaten die direct bij de werkgever (eventueel in de vorm van een opleidingstraject) aan de slag kunnen. Om de kwaliteit van de kandidaat op de werkvloer te waarborgen, kan de werkgever als het nodig is rekenen op de kosteloze begeleiding van een jobcoach.