Loonkostensubsidie naar loonwaarde

* De kandidaat heeft een arbeidsbeperking en een bijstandsuitkering of…

Forfaitaire loonkostensubsidie Amsterdam

* De kandidaat heeft ondersteuning op de werkplek nodig *…

HARRIE©-training

* Training voor een werknemer die een collega met ondersteuningsbehoefte…

Jeugd-LIV

*Vanaf 1 januari 2024 is het jeugd-LIV afgeschaft *In 2024…

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

*Financiële tegemoetkoming *Automatisch uitgekeerd via de Belastingdienst *Voor werknemers met…

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

* Bij kandidaten met een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, Participatiewetuitkering…

Beschut werk

* De kandidaat heeft intensieve begeleiding nodig * Of de…

Leerstage Amsterdam en Diemen

* Voor kandidaten uit Amsterdam en Diemen die begeleid worden…

Jobcoaching gemeenten

* De kandidaat heeft structurele functionele beperkingen * Ondersteuning op…

Loondispensatie

*De kandidaat heeft een Wajong-uitkering *Verminderde productiviteit wordt gecompenseerd *Begeleiding…

Voorzieningen

* De kandidaat heeft structurele functionele beperkingen * Ook mogelijk…