Bij dezen solliciteer ik naar de functie van algeheel directeur van uw bedrijf. Naar mijn mening ben ik zeer geschikt voor de functie en ik verwacht u morgenochtend om tien uur op mijn kantoor. Deze grap komt uit een show van cabaretier Herman Finkers uit de jaren negentig. Een tijdloze grap, maar de tijd is wel veranderd. Want andersom solliciteren, waarbij de werkgever als het ware bij de werknemer op gesprek komt, is op de huidige krappe arbeidsmarkt geen uitzondering meer. Zolang er meer vacatures dan werkzoekenden zijn, moet niet alleen de sollicitant maar ook de werkgever zich van zijn of haar beste kant laten zien om de kans te vergroten deze schaarse kandidaat te strikken. Dit zien we over de volle breedte van de arbeidsmarkt, in vrijwel alle sectoren en op alle kwalificatieniveaus.

Is dit een goede of minder gunstige ontwikkeling? Het antwoord hangt af van degene aan wie je deze vraag stelt. Werkzoekenden zullen waarschijnlijk weinig te klagen hebben over deze ontwikkeling, al is de arbeidsmarkt voor nog lang niet iedere werkzoekende een warm bad. Maar voor veel werkgevers is de jacht op voldoende geschikt personeel een ware uitputtingsslag geworden. In de beroepen met de grootste schaarste lijken de primaire (loon, uren) en secundaire (lease-auto, pensioenplan) arbeidsvoorwaarden rianter dan ooit te worden. Niet elke werkgever kan of wil met deze wedloop meedoen. Dat hoeft ook niet per se. Je kunt namelijk als organisatie ook op andere, soms nog belangrijkere, gebieden het verschil maken.

Employer branding

We hebben het dan over zogeheten tertiaire en quartaire arbeidsvoorwaarden, over het algemeen een stuk minder bekend dan hun primaire en secundaire broertjes en zusjes. Dat komt mede doordat deze voorwaarden niet zo eenvoudig in geldwaarde zijn uit te drukken. Het zijn vaak abstractere zaken als goede carrièremogelijkheden, een prettige werksfeer en een heldere bedrijfsidentiteit. Denk hierbij aan zaken als een sterk uitgedragen (positief) bedrijfsimago, fair play bij promotiekansen en het actief bevorderen van veilige en inclusieve omgangsvormen voor medewerkers. Dit fenomeen staat ook wel bekend als employer branding.

Illustratie blog 'Ik voel (g)een klik'

Met goede tertiaire en quartaire arbeidsvoorwaarden zorgen werkgevers dat zij aantrekkelijk zijn voor kandidaten. Door een werkplek te bieden waar mensen niet alleen graag gaan werken maar ook blijven werken. We weten dit omdat werknemersenquêtes keer op keer laten zien dat voor veel mensen werk meer is dan een salarisstrookje. Bij grofweg gelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen bedrijfsimago en -cultuur voor een sollicitant doorslaggevend zijn om wel of juist niet voor een werkgever te kiezen. Soms kunnen werkzoekenden en werkenden zelfs genoegen nemen met een lager salaris als een klik er is. Veel werkenden zien hun collega’s vaker dan hun familie en vrienden en hechten er dus aan om ook op het werk ‘iets met elkaar te hebben’. Werkgevers die dat doorhebben kunnen de strijd om talent winnen.

Ondersteuning

In onze dagelijkse werkpraktijk bij zien we het belang van de wederzijdse klik ook. Ondanks de personeelstekorten wordt echter voor niet iedere werkzoekende de rode loper uitgerold. Ook komt het voor dat zij de welkomstmat zélf weghalen. Werkgevers kunnen een drempel ervaren om een talent dat maar niet aan de slag raakt in dienst te nemen. Maar ook werkz0ekenden kunnen vanwege bijvoorbeeld koudwatervrees uiteindelijk toch ‘nee’ zeggen tegen een mooie functie. Op dat punt kan WSP een rol spelen. Want door wensen, eisen en eigenschappen van de kandidaat en de werkgever helder inzichtelijk te maken, plus de mogelijke ondersteuning die WSP biedt, kan er toch en klik ontstaan.

Maatwerk bieden bij het vinden van de klik tussen werkgevers en werkzoekenden is essentieel. We zien bijvoorbeeld dat een kandidaat opvalt door zijn motivatie voor het werk en de werkgever, maar een benodigde cursus voor de baan nog niet gevolgd. Samen met de werkgever kijken we dan hoe we de kandidaat met scholing toch naar deze baan kunnen begeleiden, al dan niet met ondersteuning van WSP. Want als de klik er is, en dus de motivatie, dan bereik je samen meer dan je wellicht zou verwachten.

 

Myriam Mulder
Senior adviseur arbeidsmarktkennis WSP Groot-Amsterdam