Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam en Royal Schiphol Group geven een vervolg aan de succesvolle samenwerking om werkzoekenden aan een baan te helpen op de luchthaven. Deze samenwerking wordt tot en met 2026 verlengd en richt zich met name op banen voor praktisch opgeleiden, zoals in de horeca, retail, bagageafhandeling, beveiliging, schoonmaak en logistiek.

Natasha Wagner

V.l.n.r voorste rij: Martijn Bulte, Selma Nijhof, Francien David. V.l.n.r. achterste rij: Charif El Idrissi, Ishara Jairam, Ruud Sondag, Rutger Groot Wassink, Ben van der Knoop en Ineke van der Poel. Foto: Natasha Wagner

Circa 70% van de banen op Schiphol wordt ingevuld door deze groep praktisch opgeleiden. De partijen brengen werkgevers en werkzoekenden, waarvoor de arbeidsmarkt nog op afstand staat, – op soms vernieuwende wijze- bij elkaar, om op die manier meer instroom mogelijk te maken.

Deze samenwerking is succesvol door in te zetten op werkzoekenden die hulp nodig hebben bij het vinden en behouden van een baan. In januari 2020 ging het Banenplan Schiphol van start met de Gemeente Amsterdam en Royal Schiphol Group. In de periode 2020-2022 zijn hierdoor 549 mensen aan een baan geholpen. De samenwerking leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan het versterken van de economie in de regio en het invullen van openstaande vacatures. De recente ondertekening van de intentieverklaring is een verlenging van deze samenwerking.

‘Iedereen die op Schiphol werkt levert een belangrijke bijdrage aan een prettige ervaring voor de reiziger. Schiphol biedt aan veel mensen uit de regio een werkplek, waardoor Schiphol van maatschappelijk en economisch belang is binnen de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Een van onze prioriteiten is een goede kwalitatieve werkplek: met plezier, veilig en gezond. En we vinden het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier ook kunnen werken.’ Aldus Ruud Sondag, CEO van Royal Schiphol Group.

Rutger Groot Wassink (wethouder Sociale Zaken gemeente Amsterdam): ‘Iedereen verdient een kans op werk, helaas zijn er nog steeds veel werkzoekenden die geen baan vinden. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen verschillende partijen. De resultaten van het Banenplan Schiphol zijn goed en daarom zijn wij blij dat we doorgaan op de ingeslagen weg.’

Charif El Idrissi (wethouder gemeente Haarlemmermeer): ‘Deze intentieverklaring markeert niet alleen een verlenging van de samenwerking met Schiphol rond het thema werk, maar speelt ook in op de huidige krapte op de arbeidsmarkt, door de doelgroep te verbreden van werkzoekenden met een uitkering naar alle inwoners van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Dit is een belangrijke stap in het nog beter maken van de verbinding tussen de Haarlemmermeerse arbeidsmarkt en het onderwijs, met als doel een stevig fundament te creëren voor onze arbeidsmarkt.’

Samenwerking

Op 8 december 2023 is deze intentieverklaring ondertekend door Ruud Sondag, CEO van Royal Schiphol Group, en wethouder Rutger Groot Wassink, tevens voorzitter van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam, en wethouder Charif El Idrissi van de gemeente Haarlemmermeer (waarin Schiphol is gevestigd). De uitvoering van de samenwerking wordt vertegenwoordigd door Luchtvaart Community Schiphol, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam.

Charif El Idrissi (wethouder gemeente Haarlemmermeer), Ruud Sondag (CEO Royal Schiphol Group) en wethouder Rutger Groot Wassink (tevens voorzitter arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam) zetten hun handtekening onder de intentieverklaring. Foto: Natasja Wagner