Het Banenplan Schiphol, dat de ambitie heeft om in 3 jaar tijd 750 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen op Schiphol, heeft een mooie mijlpaal bereikt: 509 mensen zijn inmiddels aan de slag. Het banenplan is een initiatief van Royal Schiphol Group, de gemeente Amsterdam, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en Luchtvaart Community Schiphol (LCS) en werd in januari 2020 ondertekend.

De afgelopen 2,5 jaar kreeg de arbeidsmarkt te maken met grote schommelingen, zo ook op Schiphol. Kort na de ondertekening van het banenplan in januari 2020 brak in maart de coronacrisis uit. De doelstelling van het plan leek daardoor onhaalbaar. Waar de focus eerst lag op het plaatsen van werkzoekenden, verschoof deze nu noodgedwongen naar werk-naar-werk-trajecten voor medewerkers op Schiphol, om te voorkomen dat zij in een uitkeringssituatie terecht zouden komen.

Ongekende krapte

Anderhalf jaar later veranderde de situatie opnieuw. De arbeidsmarkt heeft sindsdien te maken met ongekende krapte. Het banenplan Schiphol kan zich daardoor weer vooral richten op het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder bijvoorbeeld statushouders, mensen met een arbeidsbeperking en mensen die langdurig in een uitkering zitten.

Voortzetting

Tussen januari 2020 en augustus 2022 hebben inmiddels 509 mensen via het banenplan werk gevonden op Schiphol. Een groot deel van hen werkt nu succesvol in de horeca, transport of logistiek. Ondanks de schommelingen op de arbeidsmarkt zijn de resultaten van het banenplan dus zeer positief. Royal Schiphol Group, de gemeente Amsterdam, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en Luchtvaart Community Schiphol (LCS) bespreken daarom nu hoe zij de samenwerking na het aflopen van de driejarige termijn van het banenplan zullen voortzetten.