Kunt u in uw organisatie wel een frisse blik gebruiken? En heeft u de mogelijkheid om gediplomeerde starters werkervaring en vakkennis op te laten doen? Met de Startersbeurs biedt gemeente Amsterdam een financiële bijdrage voor werkgevers om jonge starters een werkervaringsplaats te bieden, zonder blijvende verplichting.

Voor veel werkgevers is het in de huidige economische situatie moeilijk om starters binnen te halen. Tegelijkertijd zijn er veel gediplomeerde jongeren in Amsterdam die op zoek zijn naar werk. Met de Startersbeurs haalt u als werkgever een gekwalificeerde jongere uit Amsterdam met mbo-3 niveau of hoger in huis die met een frisse blik naar het vak kijkt. De starter krijgt op zijn beurt de gelegenheid om werkervaring en vakkennis op te doen. Misschien ontmoet u op deze manier wel een toekomstig medewerker.

Voorwaarden

Met de Startersbeurs biedt u gedurende 6 maanden, 32 uur per week een werkervaringsplaats in uw bedrijf. In die periode doet de starter onder uw begeleiding werkervaring op en verbetert vaardigheden en competenties. Leren staat daarbij centraal. U betaalt de starter hiervoor een vergoeding van 700 euro per maand. Van gemeente Amsterdam ontvangt u hiervoor een bijdrage van 350 euro per maand. De kosten voor uw organisatie zijn dus minimaal.

Lees meer over de mogelijkheden en voorwaarden van de Startersbeurs.