Werk is een manier om bij te dragen aan de maatschappij, het biedt een sociale omgeving, het zorgt voor zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Voor mensen met een arbeidsbeperking kan het lastig zijn om zelf aan werk te komen. Om juist die mensen een kans te geven op werk is de gemeente Amsterdam op zoek naar innovatieve ideeën.

De prijsvraag

Bent u burger, ondernemer, werkt u bij een maatschappelijke organisatie of heeft u een sociale onderneming? Iedereen met een goed idee mag meedoen aan de prijsvraag Sociaal Werk! De gemeente Amsterdam stelt € 100.000 beschikbaar voor de uitvoering van één of meer winnende voorstellen.

We zijn op zoek naar innovatieve ideeën die bijdragen aan:

  • Meer passende plekken voor mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt.
  • Verbetering van de duurzaamheid op de werkplek; initiatieven om uitval te voorkomen als het (tijdelijk) minder goed gaat.

Procedure

Heeft u een goed idee? U kunt uw plan indienen via www.tenderned.nl tot 14 november 2018 om 14.00 uur.

Op 18 oktober van 16.00 – 18.00 uur is er een informatiebijeenkomst op de Van der Madeweg 26, Amsterdam-Duivendrecht. Er zijn twee selectierondes en een presentatie tijdens het pitch-event op 3 december. Een deskundige jury beoordeelt de ideeën.

Amsterdam Inclusief

Amsterdam wil een stad zijn met een inclusieve arbeidsmarkt. Meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking is dus een van onze doelen. Concreet betekent het dat we in 2022 minimaal 4500 sociale werkplekken willen hebben, op dit moment zijn er al 4000! Wilt u zich ook hard maken voor deze doelstelling? Doe dan mee met deze prijsvraag. Samen zorgen we voor meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking.