Onze banen veranderen. Door de tijd heen zijn we steeds meer gaan werken met informatie, in plaats van met producten. En in ontwikkelde economieën zoals in Nederland is er ook een verschuiving naar de beroepen die niet geautomatiseerd worden, we noemen dat mensgericht werk. Maar wat betekenen deze veranderingen eigenlijk voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden? Wij staan elk kwartaal stil bij de veranderende wereld van werk met een infographic en toelichtende tekst.

Bekijk hier de infographic

Wat is er aan de hand?

Op de arbeidsmarkt blijft het hoogzomer. De economie draait op volle toeren en dat levert ook veel extra banen op. Voor een deel is dat natuurlijk heel gunstig alleen zijn er in sommige sectoren of beroepen niet voldoende arbeidskrachten te vinden. Beruchte voorbeelden zijn moeilijk vervulbare vacatures in de ICT, zorg, bouw en het onderwijs. In Groot-Amsterdam zien we ook personeelstekorten in bijvoorbeeld de horeca. Dit belemmert ondernemers in hun bedrijfsvoering en soms moeten ze zelfs de deuren van hun bedrijf sluiten. Consumenten hebben hier ook last van want door te weinig personeel lopen bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten vertraging op, is een loodgieter moeilijk te vinden en moet in restaurants en cafés langer op bestellingen worden gewacht. De tekorten in het onderwijs, zorg en welzijn zijn nog problematischer, denk aan klassen zonder docent, wachtlijsten voor medische ingrepen en kinderdagverblijven met een tekort aan personeel op de groep.

Opvallend aan de personeelstekorten is dat het in veel gevallen gaat om beroepen die (nog?) niet geautomatiseerd kunnen worden, of waarbij de meeste mensen dat niet lijken te willen. Het gaat dus vaak om mensgericht werk. Er zijn hier ook uitzonderingen op, denk bijvoorbeeld aan de vacatures in de IT-sector, dit zijn juist de professionals die werken met informatietechnologie.

Waar gaat het heen?

In Amsterdam zien we de grootste werkgelegenheidsgroei van het land. Dat is dit jaar zo en volgend jaar ook. UWV verwacht voor 2019 in Groot-Amsterdam een banengroei van 2,5% terwijl dat in de rest van Nederland rond 1,4% ligt. Alle sectoren zullen in 2019 banengroei zien behalve het openbaar bestuur (kleine krimp van 0,2%). Weliswaar zal de beroepsbevolking ook groeien maar toch blijft de Groot-Amsterdamse arbeidsmarkt naar verwachting krap, en in sommige beroepen zeer krap. Zonder ingrijpen stevent Amsterdamse primair onderwijs zelfs af op een tekort van 500 leerkrachten in 2023.

Personeelstekorten in de regios Groot-Amsterdam nemen toe

Wat kan de werkgever daaraan doen?

De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om actie. Ondernemers toveren daarom allerlei oplossingsrichtingen uit hun hoge hoed om toch aan geschikt personeel te komen. En dat moet ook wel want in sommige beroepsgroepen zijn de personeelstekorten inmiddels nijpend. En kennelijk zijn ze soms zelfs nijpend genoeg om de samenwerking met de concurrent op te zoeken. Zo hebben in Amsterdam 27 luxe hotels de handen ineen geslagen en organiseren onder meer gezamenlijke recruitmentdagen. De zorgsector blijft niet achter en heeft in Noord-Nederland een regionale zorgpoule opgericht. In dit digitale platform kunnen zorgorganisaties medewerkers vinden die flexibele uren willen werken. Andere sectoren zoeken het meer in de creatieve invalshoek. Zo presenteerde de bouwsector zich op de Libelle Zomerweek onder het mom ‘Heel Holland Bouwt’, in de hoop om zo jonge ouders een positief beeld van de sector te geven dat zij vervolgens weer aan hun kroost doorgeven.

Naast samenwerking met de concullega’s zullen ondernemers bij de werving van personeel ook aan employer branding moeten doen. Dit zijn strategieën waarmee je nieuw talent aantrekt en zittend personeel voor langere tijd aan je bindt. Werkgevers moeten een sterk merk neerzetten om zich als prettige werkplek te onderscheiden van de concurrent. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden (salaris) betekent dit dat er voor zowel zittend als nieuw personeel aandacht moet zijn voor vrijheid en flexibiliteit in het werk, programma’s voor (verdere) talentontwikkeling en, cruciaal, een inspirerend verhaal: wie zijn wij als bedrijf en waarom? Soms zetten werkgevers nog een paar stapjes extra en zorgen voor een inspirerende en speelse werkomgeving, met veel autonomie voor de werknemers. Soms is er zelfs een warme mand voor de hond die gewoon mee mag naar kantoor.

Wat kan het WSP hierin voor u betekenen?

De professionals van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam denken graag met u mee over de invulling van uw personeelsvraag. Als we niet direct kandidaten kunnen voorstellen, kijken we samen met u naar mogelijkheden om talenten te werven. Onze WSP-collega’s in Brabant deden dat bijvoorbeeld via een gerichte Facebookcampagne voor een zorgorganisatie. Een inspirerend voorbeeld uit Groot-Amsterdam is de samenwerking met Total Nederland. Total had de laatste jaren steeds meer moeite om aan geschikt personeel te komen. In samenwerking met het WSP is intensief geworven onder werkloze werkzoekenden en met succes. Nu blijken ze goud in handen te hebben: ‘Weet je wat het is, onder de werkzoekende ouderen zitten veel managers uit verschillende branches. Van hun ervaring kunnen wij veel leren!’ Deze case laat prachtig zien hoe de nijpende arbeidsmarkt werkgevers aanzet tot creatieve oplossingen om personeel te vinden. De ultieme ‘win-win’, voor uw bedrijf én voor de werkzoekende.